Belaz Premar Services d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Serveri i serverska oprema Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Grude 17.01.2011. 89.599,62 Službeni glasnik BiH 9/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka damperskih guma 33,00x51 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 8.3.2011. 329.440,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Stroj za kuvertiranje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Grude 23.3.2011. 135.600,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Rezervni dijelovi za turbinsko postrojenje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 15.3.2011. 39.788,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Elementi osovinskog spoja prednjeg vješanja za Belaz 75145 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 48.011,82 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka vitalnih sklopova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 17.151,46 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka vitalnih sklopova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 14.849,86 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka vitalnih sklopova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 16.416,77 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka vitalnih sklopova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 14.403,64 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka vitalnih sklopova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 14.403,64 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka vitalnih sklopova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 17.151,46 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova i materijala za pumpe i kotlovsko postrojenje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 15.8.2011. 78.514,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka modifikovanog rotora generatora Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 11.8.2011. 141.464,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Desktop računala sa monitorima Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Grude 26.9.2011. 233.282,30 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Rezervni dijelovi za reduktore Belaz po specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 12.12.2011. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 13.12.2011. 450.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka legiranih cijevi za remont Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 30.3.2012. 97.370,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka legiranih cijevi i legiranih čelika za tekuće održavanje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 20.3.2012. 11.550,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 7: Nabavka rezervnih dijelova za turbinsko postrojenje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 4.5.2012. 120.959,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 8: Nabavka kotlovskih cijevi Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 4.5.2012. 99.680,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka cijevi za odzrake i drenaže po kotlu Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 29.3.2012. 94.160,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Rezervni dijelovi za damper kamione Belaz 75131 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 15.5.2012. 395.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka cilindra kipanja kat br. 7513-8603010 za Damper Belaz 75135 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 16.5.2012. 32.680,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Rezervni dijelovi za remont dampera Belaz - elektro dio za potrebe Zavisnog društva RMU Đurđevik Pregovarački Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 22.5.2012. 595.134,06 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2: Rezervni dijelovi za remont damperaBelaz -mašinski dio za potrebe Zavisnog društva RMU Đurđevik Pregovarački Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 22.5.2012. 184.991,50 Službeni glasnik BiH 45/12