SB FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Citostatik Tamoksifen (tbl, 10 mg) Pregovarački SB FARM d.o.o. Travnik 3.3.2011. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Ugovor za nabavku citostatika bleomicin, šifra L01DC01001 (injekcija 15 mg) - 750 komada Pregovarački SB FARM d.o.o. Travnik 2.6.2011. 39.000,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JU Bolnica Travnik Lot 14: Dječija hrana Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik Službeni glasnik BiH 63/11
JU Bolnica Travnik Lot 2: Laserski film za suho razvijanje Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 21.2.2012. 40.200,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JU Bolnica Travnik Lot 1: Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 16.4.2012. 140.860,40 Službeni glasnik BiH 34/12
JU Bolnica Travnik Lot 4: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 5.4.2012. 106.962,46 Službeni glasnik BiH 34/12
JU Bolnica Travnik Lot 5: Infuzione otopine Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 5.4.2012. 144.696,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JU Bolnica Travnik Lot 2: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 15.5.2012. 24.375,10 Službeni glasnik BiH 22/13
JU Bolnica Travnik Lot 2: Filmovi za CT Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 5.6.2013. 40.200,00 Službeni glasnik BiH 47/13
JU Bolnica Travnik Lot 5: Sanitetski materijal Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 8.5.2013. 102.154,80 Službeni glasnik BiH 47/13
JU Bolnica Travnik Lot 4: Nabavka lijekova Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 3.7.2013. 122.731,66 Službeni glasnik BiH 55/13
JU Bolnica Travnik Lot 5: Nabavka lijekova Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 3.7.2013. 148.464,23 Službeni glasnik BiH 55/13
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 5: Nabavka ortopedskih pomagala za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Otvoreni SB FARM d.o.o. Travnik 11.7.2013. 9.541,80 Službeni glasnik BiH 61/13