Proma d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Servisiranje mašina za zavarivanje folija za parnu sterilizaciju HD 260 Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 18.2.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe Službe za hirurške bolesti, Službe za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju. Službe za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i Službe za očne bolesti Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 9.6.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu - Operacione sale i intenzivna njega CMB Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 15.9.2011. 452.018,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: Oprema Siemens- servo ventilator Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 3.5.2012. 2.995,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka autoklava za potrebe Klinike za ginekologiju Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 4.7.2012. 139.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rez.dijel. za autoklav po T 083-12 Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 30.7.2012. 31.336,18 Službeni glasnik BiH 60/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Preventivno održavanje medicinske opreme - sistema proizvodnje MAQET instalirane u KCUS Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 144.483,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni sastavni dijelovi medicinske opreme za interventno održavanje sistema proizvođača MAQUET Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 5.9.2012. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Banja Luka Nabavka antibakterijskih staza za potrebe Klinike za dječije bolesti Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 27.12.2012. 17.400,00 Službeni glasnik BiH 1/13
RMC Dr. Safet Mujić, Mostar Nabavka opreme za centralnu sterilizaciju Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 23.7.2012. 299.100,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43: Deterdženti za blatex Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 6: Nabavka automatskog aparata za kontrolisano zamrzavanje Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 49.950,00 Službeni glasnik BiH 71/13
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Nabavka kirurških konaca Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 5.9.2013. 143.195,03 Službeni glasnik BiH 73/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Odrđavanje medicinske opreme Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 19.410,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Uređaj za sterilizaciju Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 254.700,85 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Nabavka reagencija i repromaterijala za rad na aparatu Fresenius Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 31.500,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 7: Nabavka jednostrukih kesa za krv 450 ml Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 10: Nabavka četverostrukih kesa za krv 450 ml sa in line filterom Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 59.700,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Uređaj za kontinuiranu autotransfuziju CATS Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 25.3.2014. 79.650,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 1: Šivači materijal - neresorptivni Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 12.2.2014. 43.439,30 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 2: Šivači materijal - resorptivni Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 12.2.2014. 45.792,20 Službeni glasnik BiH 33/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: deterdženti za blatex Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 1.495,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Održavanje opreme proizvođača Getinge Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 22.5.2014. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Klinička bolnica Mostar Javna nabava usluge servisa Getinge autoklava HS6613 ER-2 (inv.br. 221 923, inv.br. 221 924 i inv.br. 221 925) Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 5.5.2014. 6.721,30 Službeni glasnik BiH 46/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Resorptivni i neresorptivni konci za potrebe Službe za bolesti uha, grla, nosa i maxilofacijalnu hirurgiju Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 14.7.2014. 16.154,80 Službeni glasnik BiH 60/14

Proma d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 8: Suhi sterilizator FED720, Binder Otvoreni MP Slab d.o.o., Proma d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 5.332,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 19: Komora za ispitivanje stabilnosti KBF 240, Binder Otvoreni MP Slab d.o.o., Proma d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 4.260,00 Službeni glasnik BiH 29/12