List d.o.o. Livno

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Glamoč Lot 1: Potrošni kancelarijski materijal Konkurentski List d.o.o. Livno Livno 25.2.2011. 13.440,32 Službeni glasnik BiH 18/11
Opština Glamoč Lot 2: Nabavka tonera Konkurentski List d.o.o. Livno Livno 25.2.2011. 13.440,32 Službeni glasnik BiH 18/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 1: Javna nabava medicinske dokumentacije Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 31.8.2011. 6.808,50 Službeni glasnik BiH 72/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 2: Javna nabava uredskog materijala Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 31.8.2011. 5.882,39 Službeni glasnik BiH 72/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 3: Javna nabava tonera i traka Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 31.8.2011. 2.768,93 Službeni glasnik BiH 72/11
Dom zdravlja Livno Nabava uredskog i tiskarskog materijala Konkurentski List d.o.o. Livno Livno 5.10.2011. 124,82 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo pravosuđa i uprave K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo gospodarstva K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite i okoliša K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo financija K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ured predsjednika Vlade K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Ured za Zakonodavstvo K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Služba za odnose s javnošću K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Tomislavgrad Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Kantona 10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava Civilne zaštite K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Direkcija za robne rezerve K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava za inspekcijske poslove K10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Uprava za ceste Kantona 10 Lot 3: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje i nabava tiskanica, obrazaca... Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 9.5.2013. 94.310,46 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 Lot 1: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparata i aparata za kopiranje za 17 institucija sa liste Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 23.10.2013. 70.678,41 Službeni glasnik BiH 85/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 Tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 6.10.2014. 32819,45 Službeni glasnik BiH 83/14