Frequentis AG

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Obuka/obnove znanja u održavanju komunikacijskih i informatičkih sistema Frequentis za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar, Sarajevo i Tuzla/FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 23.12.2010. 215.387,73 Službeni glasnik BiH 1/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka/zamjena ECIT računara (EAD Client Interface Terminal) za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo Pregovarački Frequentis AG Austrija 18.4.2011. 24.328,20 Službeni glasnik BiH 31/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Tehnološka nadogradnja sistema Frequentis za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar i Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo/FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 2.8.2011. 1.942.141,50 Službeni glasnik BiH 63/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge isporuke seta minimalnog rezervnog materijala za dio komunikacionog sistema (VCS) i modifikacija-ažuriranje softvera smarTOOL i SmartSIS firme Frequentis Pregovarački Frequentis AG Austrija 9.7.2012. 2.413.578,32 Službeni glasnik BiH 54/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluga ugradnje dodatnog mjernog uređaja za mjerenje vidljivosti Pregovarački Frequentis AG Austrija 25.10.2012. 94.388,36 Službeni glasnik BiH 87/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge održavanja komunikacione opreme na Centru kontrole zračog prometa Sarajevo, Mostar i Tuzla/FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 14.12.2012. 463.532,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka rezervnih dijelova za meteorlošku opremu za potrebe Centara kontrole zračnog prometa Mostar i Sarajevo / FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 14.2.2013. 178.250,43 Službeni glasnik BiH 14/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka opreme za nadogradnju/proširenje mogućnosti i rezervne dijelove za sisteme (VCX i Smaart Tools) firme Frequentis Pregovarački Frequentis AG Austrija 11.6.2013. 317.043,95 Službeni glasnik BiH 47/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Tehnološka nadogradnja VCS sistema koji je instaliran na Centru kontrole zračnog prometa Tuzla Pregovarački Frequentis AG Austrija 7.10.2013. 878.167,67 Službeni glasnik BiH 81/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluga modifikacije-nadogradnje DIVOS sistema snimanja (komunikacijski sistem A/G G/G APP i TWR) koji je instaliran na Centru kontrole zračnog prometa Sarajevo Pregovarački Frequentis AG Austrija 17.10.2013. 274.929,07 Službeni glasnik BiH 83/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge održavanja komunikacione opreme na Centrima kontrole zračnog prometa Mostar, Sarajevo i Tuzla za potrebe FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 13.12.2013. 464.231,90 Službeni glasnik BiH 100/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge godišnjeg odžavanja EAD aplikacija Pregovarački Frequentis AG Austrija 24.12.2013. 35.420,08 Službeni glasnik BiH 2/14