Ses d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 144.163,23 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i montaža klima uređaja split sistema u kancelarijama zgrade UlC-a JP EP BiH Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 6.6.2011. 6.654,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka i ugradnja klima uređaja u kancelarijske prostorije za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 26.668,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Aneks I ugovora za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području Općine Novi Grad Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 19.12.2011. 6.442,17 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Pružanje usluga servisiranja klima uređaja Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 27.2.2012. 16.860,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Javne rasvjete na području Općine Novi Grad Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 8.10.2012. 63.824,76 Službeni glasnik BiH 81/12
Centralna banka BiH Popravak klima uređaja Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 28.9.2014. 810,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, Novi Grad Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 29.9.2014. 98.477,80 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvjete na području Općine Novi Grad Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 21.11.2014. 37.561,65 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga servisiranja klima uređaja u zgradi Općine Novo Sarajevo Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 9.12.2014. 29.082,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo II Dopunski ugovor - Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Javne rasvjete na području Općine Novi Grad Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 4.2.2015. 4.231,75 SG 13/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji rasvjete u Centru za sport, rekreaciju i edukaciju Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 21.7.2015. 4.407,00 SG 64/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji Javne rasvjete na području Općine Novi Grad Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 17.11.2015. 117.338,83 SG 89/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji Javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 30.11.2015. 157.084,16 SG 93/15