Konzorcij Divel d.o.o. Sarajevo i Integra d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Tarčin-Konjic od stacionaže 1+000 do stacionaže 11+050 (stacionaže uzete iz idejnog projekta) Otvoreni Konzorcij Divel d.o.o. Sarajevo i Integra d.o.o. Mostar Sarajevo 9.2.2011. 5.249.225,81 Službeni glasnik BiH 18/11