UniCredit Banka d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Cazin Pružanje usluga kreditnog zaduženja za kapitalne investicije Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Cazin Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 29.12.2010. 273.604,33 Službeni glasnik BiH 18/11
Opština Doboj Kreditno zaduženje Opštine Doboj u iznosu od 4.600.000,00 KM Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 23.5.2011. 5.721.255,33 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Bihać Kreditno zaduženje Općine Bihać za refinansiranje dijela neisplaćenog duga po osnovu obaveza iz postojećih kreditnih sporazuma Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 3.11.2011. 2.201.519,60 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Platni promet u zemlji i inostranstvu:Ugovor o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslovanja unutarnjeg platnog prometa; Ugovor o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslovanja inozemnog platnog prometa; Ugovor o prihvatanju kartica (MasterCard, Maestro, Visa, American Express i Diners Club); Ugovor o preuzimanju vrijednosne pošiljke; Ugovor o otvaranju i vođenju agencijskog računa (GEBR. HEINEMANN); Ugovor o otvaranju i vođenju agencijskog računa (GERMANWINGS) Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 26.12.2011. 50.220,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka bankarskih usluga kratkoročnog kreditnog zaduživanja Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 30.7.2012. 370.080,05 Službeni glasnik BiH 62/12
Ministarstvo financija ZHK Kreditno zaduženje županije Zapadnohercegovačke Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 25.7.2012. 901.516,72 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinička bolnica Mostar Nabava bankarskih usluga- dugoročni kredit Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 31.10.2012. 714.014,66 Službeni glasnik BiH 100/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Odabir poslovne banke za zaključenje ugovora o revolving kreditu Pregovarački UniCredit Banka d.d. Mostar 14.2.2013. 125.248,68 Službeni glasnik BiH 16/13
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 4: Usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 8.000.000 KM Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 25.1.2013. 883.422,11 Službeni glasnik BiH 22/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Kratkoročni kredit kod UniCredit banke d.d. Pregovarački UniCredit Banka d.d. Mostar 19.8.2013. 113.540,09 Službeni glasnik BiH 71/13
Opština Brod Kreditno zaduženje Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 29.8.2013. 1.202.152,56 Službeni glasnik BiH 75/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge kreditnog zaduženja KJKP Sarajevogas d.o.o. u iznosu od 5.000.000,00 KM na period od jedne godine Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 30.10.2013. 345.000,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Kiseljak-Općinski Načelnik Kratkoročno investicijsko zaduženje Općine Kiseljak Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 29.1.2014. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Opština Lukavac Usluge platnog prometa i vođenje depozitnog računa Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 10.4.2014. 1.440,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka usluga banaka za otvaranje transakcijskog računa radi isplate penzija u inozemstvo u stranoj valuti Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 18.4.2014. 165.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Dugoročni kredit za finansiranje nabavke stalnih sredstava Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 21.5.2014. 1.200.214,65 Službeni glasnik BiH 43/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 25.7.2014. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga instaliranja i korištenja pos terminala i kartičnog plaćanja na prodajnim mjestima BH Telecoma Pregovarački UniCredit Banka d.d. Mostar 25.7.2014. 190.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO Lot 1: Finansijske usluge dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo za potrebe pokrića dijela deficita u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.godinu Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 28.8.2014. 9.499.844,20 Službeni glasnik BiH 82/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Kreditna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM. Ograničeni UniCredit Banka d.d. Mostar 16.10.2014. 878.006,94 Službeni glasnik BiH 87/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Kreditna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM. Ograničeni UniCredit Banka d.d. Mostar 16.10.2014. 731.672,45 Službeni glasnik BiH 87/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Kreditna sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM. Ograničeni UniCredit Banka d.d. Mostar 16.10.2014. 439.003,47 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kratkoročna pozajmica u iznosu od 2.000.000,00KM Pregovarački UniCredit Banka d.d. Mostar 24.10.2014. 27.563,03 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 1- Usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 9.000.000,00 Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 21.11.2014. 2.058.260,07 SG 01/15
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 3- Usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 4.000.000,00 Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 12.12.2014. 810.331,48 SG 01/15