Trafficon d.o.o. Odžak

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Pružanje usluga dovršetka poslova komasacija dijela općine Livno Ograničeni Trafficon d.o.o. Odžak Odžak 13.12.2010. 55.207,25 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Lot 1 Čapljina, Čitluk, Grad Mostar, Jablanica i Prozor-Rama Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak Odžak 8.12.2010., 3.2.2011., 14.12.2010. 137.782,60 Službeni glasnik BiH 42/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 7: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina: Žepče, Domaljevac-Šamac, Glamoč, Grude Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak Odžak 14.5.2014 47.669,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Pružanje usluga dovršetka komasacije dijela općine Odžak Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak Odžak 7.9.2015. 67.695,00 SG 76/15

Trafficon d.o.o. Odžak u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 5.7.2012. 55.647,35 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 13.7.2012. 122.472,24 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 6: Obilaznica Donjeg Vakufa, L= cca 3.5km Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, TRAFFICON d.o.o. Zagreb Odžak, Hrvatska 28.12.2012. 28.120,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Usluge izrade glavnog projekta traka za spori saobraćaj Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, TRAFFICON d.o.o. Zagreb Odžak, Hrvatska 2.7.2013. 28.750,00 Službeni glasnik BiH 63/13