AMG d.o.o. Visoko

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Obnova geodetske mreže Čelića Otvoreni AMG d.o.o. Visoko Visoko 30.12.2010. 45.279,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Dom zdravlja Cazin Izrada geodetskih planova i geodetskih podloga za projekte Urgentnog centra u Cazinu Otvoreni AMG d.o.o. Visoko Visoko 30.5.2011. 3.451,50 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1- Izrada elaborata eksproprijacije za cestu Neum - Stolac, Lot 1: dionica Broćanac - Cerovica, L=cca 11 km Pregovarački AMG d.o.o. Visoko Visoko 27.10.2015. 44.000,00 SG 91/15