INEL-BH d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 3: Nabavka transportnog respiratora Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 11.2.2011. 11.735,10 Službeni glasnik BiH 18/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Tacne za umrle Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 5.996,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Repromaterijal za hemoferezu, za rad na aparatu Amicus Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 29.2.2012. 189.349,70 Službeni glasnik BiH 19/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Silikon crijeva Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 12.3.2013. 5.065,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32: Materijal za aspiratore Atmos Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 12.3.2013. 3.355,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Ćelijski separator za donorsku i terapeutsku aferezu Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 22.8.2013. 137.900,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 4: Frižider od +2 do +4oC Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 7.8.2013. 7.260,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Kape i potrošni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 30.10.2013. 6.063,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Mobilni autonomni torakalni drenažni sistem Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 14.10.2013. 141.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Laboratorijski materijal Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 14.10.2013. 84.843,07 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Kivete za aparat Hemocue Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 14.10.2013. 59.500,00 Službeni glasnik BiH 95/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka medicinske opreme Pregovarački INEL-BH d.o.o Maglaj 5.12.2013. 13.550,10 Službeni glasnik BiH 98/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Nabavka reagencija i repromaterijala za rad na aparatu Amicus Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 18.1.2013. 193.505,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka medicinske opreme u Službi za urgentni i redovni prijem Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 21.1.2014. 51.280,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Nabavka opreme za program transplantacije jetre po T: 102-12 (Portabilni EEG aparat za dijagnostičke procedure utvrđivanja moždane smrti kom 1) Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 13.1.2014. 43.953,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 40: Maske za anesteziju višekratne - providne Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 17.2.2014. 3.360,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Silikon crijeva Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 3.3.2014. 6.645,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32: Materijal za aspiratore Atmos Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 3.3.2014. 3.355,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Frižider -30C Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 3.10.2014. 11.920,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Centrifuga sa kontrolom temperature Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 5.11.2014. 10.575,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 36: Maske laringealne Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 27.11.2014. 17.880,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinička bolnica Mostar Lot 1- Stanični separator Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 3.4.2015. 109.000,00 SG 34/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2- Potrošni materijal za stanični separator (vrećice) Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 3.4.2015. 79.350,00 SG 34/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 53 - Maske za pacijente za ventilaciju Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 28.8.2015. 750,00 SG 77/15
Dom zdravlja Zavidovići Vestibulometar (zračni kalorički stimulator) Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 11.11.2015. 12.950,00 SG 89/15