ELCOM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot A: Rezervni dijelovi za elektro sustave: nadzora, upravljanja, mjerenja, signalizacije, zaštite i uzbude i regulacije napona Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 24.2.2011. 235.962,73 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Održavanje PLC uređaja ELCOM d.o.o. Tuzla 15.3.2011. 119.750,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prigušivač zvuka za sigurnosne ventile bloka 3 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 23.5.2011. 44.871,78 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka i ugradnja redundantnog servera na sistemu upravljanja hidrauličnim transportom pepela RJ TE ZP RiTE Gacko Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 21.5.2010. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Osposobljavanje sistema vizualizacije podataka sa vage na postrojenjima dopreme i pripreme uglja Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 20.6.2011. 57.777,48 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za održavanje tehnoloških mjerenja i regulacionih krugova bloka 5 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 11.7.2011. 92.112,73 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za održavanje tehnoloških mjerenja i regulacionih krugova bloka 3 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 11.7.2011. 91.342,49 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za održavanje tehnoloških mjerenja i regulacionih krugova bloka 4 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 26.10.2011. 111.694,87 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 8: Isporuka rezervnih dijelova za postrojenja upravljanja za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 22.10.2011. 17.047,92 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Termički i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 14.12.2011. 64.795,84 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Signalizatori nivoa, elektromagnetni ventili, pneumatski pogoni,pripremne grupe za zrak, pretvarači signala, izlazni relejni modul i solid state remote power control Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 26.1.2012. 18.121,64 Službeni glasnik BiH 9/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Rudarske naglavne lampe Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 19.1.2012. 72.072,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 9: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova pneumatskih ventila Ebro za Novu fabriku vode Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 13.1.2012. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Rezervni relej i upravljačka jedinica Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 14.2.2012. 46.232,40 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Realizacija sistema za bilansiranje protoka zrakova i voda u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 9.4.2012. 18.240,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za održavanje tehnoloških mjerenja i regulacionih krugova bloka 4 i bloka 5 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 28.5.2012. 183.445,99 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Održavanje programabilnih logičkih kontrolera- PLC uređaja Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 6.6.2012. 132.970,00 Službeni glasnik BiH 48/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Servisiranje mjerne opreme i sistema upravljanja u postrojenjima hidrauličnog transporta pepela Pregovarački ELCOM d.o.o. Tuzla 21.8.2012. 11.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i ugradnja vodenih topova i prateće opreme za kotao 6 u termoelektrani Tuzla Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 7.3.2013. 237.653,78 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka materijala i rezervnih dijelova za održavanje tehnoloških mjerenja i regulavionih krugova Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 15.3.2013. 113.790,50 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Potrošni materijal i rezervni dijelovi za pogone i postrojenja TE TUZLA TUZLA Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 2.9.2013. 41.136,50 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za automatiku Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 16.10.2013. 152.942,51 Službeni glasnik BiH 85/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavaka opreme i materijala za SCADA sustave, automatiku i informacione sisteme proizvođača ABB Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 14.11.2013. 21.963,95 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Termički i vremenski releji, grebenaste preklopke i tasteri, prema tehničkoj specifikaciji Pregovarački ELCOM d.o.o. Tuzla 11.11.2013. 55.862,51 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo LOT 2 - Elektromaterijal i oprema Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 10.2.2014. 24.487,23 Službeni glasnik BiH 12/14

ELCOM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena sistema i opreme za upravljanje agregatima br. 1 i 2 HE Grabovica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni ELCOM d.o.o., IMP-INSTITUT MIHAJLO PUPIN Srbija Tuzla i Srbija 13.1.2014. 477.659,78 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka regulacionih ventila nivoa VTZ za blokove 4,5 i 6 za TE Tuzla Otvoreni ELCOM d.o.o., Novamat Tuzla, Hrvatska 26.3.2014. 113.685,01 Službeni glasnik BiH 28/14