Sarajevo - osiguranje d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Kolektivno osiguranje zaposlenih u Ministarstvo unutrašnjih poslova-u HNK/Ž Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 22.12.2010. 93.333,34 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kolektivno-kombinovano osiguranje uposlenika FMinistarstvo unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije, obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu počinjenu trećim licima (AO), kasko osiguranje motornih vozila i osiguranje plovnih i letećih objekata za 2011. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 5.1.2011. 105.344,19 Službeni glasnik BiH 5/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK F) Obavezno osiguranje motornih vozila - auto odgovornost, kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje stacioniranih radara, osiguranje imovine Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 13.1.2011. 58.180,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Lot 2: Osiguranje imovine JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 25.01.2011. 25.713,34 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno pružanje usluga osiguranja motornih vozila - kasko osiguranje Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 23.4.2010. 38.379,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Fond KS Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Osiguranje imovine, lica i službenih vozila Konkurentski Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 22.2.2011. 9.012,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Nabavka usluge osiguranja, tehničkog pregleda i registracije motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 14.2.2011. Službeni glasnik BiH 16/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Osiguranje vozila od auto odgovornosti i kasko osiguranje vozila od: Osnovnih rizika bez franšize, kao što su: saobraćajne nezgode, pada ili udara nekog predmeta, požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), snježne lavine, pada vazdušnih letjelica, svih vrsta manifestacija i demonstracija, zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih lica, oštećenja tapacirunga, namjernog prouzrokovanja štete, zemljotresa i Dopunskog rizika krađe bez franšize Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 25.2.2011. 26.543,60 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 1: Kolektivno i životno osiguranje radnika uposlenih u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 9.2.2011. 17.100,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 2: Osiguranje motornih vozila u posjedu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 9.2.2011. 18.625,67 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 3: Osiguranje imovine na naplatnim mjestima na autocesti A1 Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 9.2.2011. 48.471,09 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Obavezno osiguranje AO Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 23.2.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge osiguranja imovine, kolektivnog osiguranja i registracije motornih vozila za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo za 2011. godinu Pregovarački Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 27.4.2011. 114.314,42 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Osiguranje od opšte odgovornosti iz djelatnosti Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 13.4.2011. 69.968,78 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 13.4.2011. Službeni glasnik BiH 34/11
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Osiguranje vozila, osiguranje vozila sa monitoring opremom, osiguranje poslovne zgrade u Sarajevu i poslovnih prostora u u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, osiguranje i monitoring opreme Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.4.2011. 59.603,09 Službeni glasnik BiH 36/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Osiguranje uposlenika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Osiguranje opreme Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.5.2011. 254,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4: Osiguranje vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 27.5.2011. 6.260,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Osiguravajuće pokriće - Auto odgovornost motornih vozila, Auto kasko osiguranje, Osnovni rizik-požar i neke druge opasnosti, Dopunski rizik-izliv vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na Prvi rizik i Dopunski rizik - lom stakla na Prvi rizik Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 20.6.2011. 43.434,00 Službeni glasnik BiH 51/11
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika gostiju i rekreativaca KJP ZOI 84 OCS Sarajevo Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 21.6.2011. 50.407,93 Službeni glasnik BiH 51/11
Općinski sud u Sarajevu Kolektivno kombinovano osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja; Mjesečna premija za osiguranje plaća se u visini od 5,00 KM po uposlenom Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 8.6.2011. 33.600,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka usluga osiguranja vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 17.6.2011. 49.923,99 Službeni glasnik BiH 53/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 9: Osiguranje motornih vozila (obavezno i kasko) Konkurentski Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 30.5.2011. 1.596,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JU Univerzitet u Tuzli Lot 1: Kolektivno osiguranje zaposlenika Univerziteta Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 3.5.2011. Službeni glasnik BiH 57/11

Sarajevo - osiguranje d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Selektivno osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti i od loma i nekih drugih opasnosti sa dopunskim rizicima zemljotres i poplava Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 3.392.437,86 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Osiguranje po osnovu auto-odgovornosti prema trećim licima Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 261.191,55 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 95.510,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 4: Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima za štete nastale po osnovu vršenja elektrodistributivne djelatnosti JP Elektroprivreda BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 391.003,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila BH Telecom d.d. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., VGT osiguranje d.d. Visoko, Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo 26.4.2013. 897.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Osiguranje zaposlenika i vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Croatia osiguranje dd Banja Luka, Ljubuški 10.6.2014. 373.710,18 Službeni glasnik BiH 48/14