COMESGRAFIKA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka registratora i fascikla Pregovarački COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 4.2.2011. 42.256,84 Službeni glasnik BiH 18/11
JZU Apoteka Gradiška, Gradiška Lot 2: Kartonska ambalaža Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 15.2.2011. 66.478,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Lot 1: Ugovor o nabavci štampanih obrazaca Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 18.08.2011. 27.664,51 Službeni glasnik BiH 70/11
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Lot 1: Nabavka štampanih obrazaca Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 8.10.2012. 56.530,58 Službeni glasnik BiH 83/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Vrijednosnice Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 27.2.2013. 64.957,26 Službeni glasnik BiH 18/13
Dom zdravlja Prijedor Usluge štampanja medicinskih obrazaca, knjiga i blokovske robe za 2014. godinu Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 13.1.2014. 13.833,06 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za bezbjednost saobraćaja Usluge štampanja priručnika, zbornika, plakata, letaka i ostalog materijala za potrebe Agencije za bezbjednost saobraćaja. Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 21.5.2014. 8.682,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Univerzitet u Istočnom Sarajevu Nabavka usluga štampanja za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Hercegovina Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 27.7.2015. 3.710,00 SG 68/15
Univerzitet u Istočnom Sarajevu Nabavka usluga štampanja za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 21.9.2015. 73.215,98 SG 82/15
Univerzitet u Istočnom Sarajevu Nabavka usluga štampanja za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 2.12.2015. 55.711,80 SG 95/15