ALMY-TRANSPORT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 3: Prevoz uglja na relaciji Separacija Rudnika Zenica Mital i na relaciji pogon Raspotočje Rudnika Zenica Separacija Rudnika Konkurentski ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 28.01.2011. 1,93 Službeni glasnik BiH 16/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Izvođenje radova na izgradnji parkirališta Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 22.4.2011. 141.404,09 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 3: Prevoz uglja na relaciji pogon Separacija Rudnika Zenica-Mittal Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 22.4.2011. Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 4: Prevoz uglja na relaciji pogon Raspotočje - Separacija Rudnika Zenica Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 28.4.2011. Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Rekonstrukcija poslovnog objekta ED Zenica u Radakovu-Zenica u kojem je smje{ten radionički prostor Sektora za održavanje Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 18.8.2011. 157.817,38 Službeni glasnik BiH 82/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Radovi redovnog održavanja regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona za period juni 2011. do juni 2015. La{va-Zenica-Nemila Nemila-Bistričak-Teslić (granica Federacije) Zenica-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) Čajdraš-Ovnak-Travnik (granica Kantona) Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 23.11.2011. 870.898,10 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izgradnja pješačke staze i rekonstrukcije dijela dionice regionalne ceste R-445 Zenica-Tetovo-Nemila Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 9.8.2012. 427.790,96 Službeni glasnik BiH 64/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Rekonstrukcija dionice regionalne ceste R 445 Vranduk-Nemila Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 22.11.2012. 465.807,43 Službeni glasnik BiH 98/12
Opština Zenica Izvođenje radova na izgradnji objekta azila za napuštene životinje na području opštine Zenica - I faza Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 18.9.2013. 295.204,25 Službeni glasnik BiH 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Dogradnja rezervne lokacije za izdavanje ličnih dokumenata (PU Zenica) sa Pisarnicom (Ministarstvo unutrašnjih poslova - sjedište). Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 9.6.2014. 49.326,21 Službeni glasnik BiH 46/14
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Rekonstrukcija dionice regionalne ceste R 445 Zenica -Tetovo Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 23.7.2014. 686.159,19 Službeni glasnik BiH 60/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Adaptacija poslovnog prostora Federalnog zavoda za Mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 15.8.2014. 945.879,17 Službeni glasnik BiH 71/14
Grad Zenica Izvođenje radova na investicionom održavanju-izgradnja saobraćajnice br. 6 u poslovnoj zoni Zenica I Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 28.5.2015. 91.249,27 SG 53/15
Grad Zenica Čišćenje i sanacija pritoka sliva Babine rijeke Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 20.7.2015. 67.549,93 SG 61/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Bosne (kamena obaloutvrda) uzvodno od Drvenog mosta Bilmišće u Zenici Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 20.8.2015. 190.229,85 SG 76/15
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Radovi redovnog održavanja regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona: R 445 Lašva-Zenica-Nemila ukupne dužine L= 37 km; R 473 Nemila-Bistričak-Teslić (granica Fedracije) ukupne dužine L= 16 km; R 441 Zenica-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) ukupne dužine L= 10 km i R 413a Čajdraš-Ovnak-Travnik (granica Kantona) ukupne dužine L= 11,50 km Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 20.10.2015. 3.458.460,80 SG 87/15

ALMY-TRANSPORT d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tešanj Lot 3: Ljetno održavanje cesta i javne rasvjete na području opštine Tešanj na području opštine Tešanj u budžetskoj 2013. godini Otvoreni Geo-put d.o.o. Maglaj, ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 15.5.2013. 19.705,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Polaganje vodovodnih (odHKDdo Zavoda za medicine rada) i kanalizacionih instalacija (od profila P46 do Zavoda za medicinu rada) na Glavnoj gradskoj magistrali u Zenici Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o., KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica 11.4.2014. 232311,23 Službeni glasnik BiH 33/14