Etal BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Dijelovi za potapajuće muljne pumpe Konkurentski Etal BH d.o.o. Sarajevo 01.12.2011. 29.768,92 Službeni glasnik BiH 16/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Centrifugalna pumpa za grijanje Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 23.3.2011. 6.350,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Originalni rezervni dijelovi za pumpe FLYGT BS2250.011 i BS2400.402HT Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 21.6.2011. 18.271,10 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka orginalnih dijelova za FLYGT pumpe Pregovarački Etal BH d.o.o. Sarajevo 22.8.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka agregata i pumpi Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 28.1.2013. 21.550,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih dijelova za FLYGT pumpe Pregovarački Etal BH d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 93.001,08 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka potopnih pumpi za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisna Društva Pregovarački Etal BH d.o.o. Sarajevo 25.2.2013. 249.900,00 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka dijelova za remont FLYGT pumpi BS 2400,402XT Pregovarački Etal BH d.o.o. Sarajevo 30.8.2013. 89.859,80 Službeni glasnik BiH 75/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka nedostajućih pumpnih kapaciteta Pregovarački Etal BH d.o.o. Sarajevo 4.12.2013. 739.800,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i ugradnja pumpe za pražnjenje difuzora HE Rama Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 41.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Potopne pumpe za prljavu vodu u Ex izvedbi Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 17.10.2014. 74.300,00 Službeni glasnik BiH 83/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka potopne muljne pumpe 275 KW Ograničeni Etal BH d.o.o. Sarajevo 27.10.2014. 248.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko LOT 1: Nabavka potapajućih pumpi, potisnog cjevovoda za transport pepela. Ubrzani Etal BH d.o.o. Sarajevo 18.9.2014. 189.900,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Lot 10 - Potapajuća muljna pumpa Otvoreni Etal BH d.o.o. Ilidža 10.7.2015. 31.500,00 SG 61/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka pumpe snage 275 kw za potrebe odvodnjavanja Otvoreni Etal BH d.o.o. Ilidža 20.11.2015. 24.800,00 SG 91/15