SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Kancelarijski materijal Konkurentski SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 2.2.2011. 25.517,40 Službeni glasnik BiH 16/11
Opština Ilidža Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 25.1.2011. 153.442,37 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Sukcesivna nabavka štamparskih usluga za potrebe Općine Ilidža za 2011. godinu Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 24.1.2011. 16.332,46 Službeni glasnik BiH 36/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za mašine za frankiranje tipa Frama Pregovarački SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 23.8.2011. 17.417,21 Službeni glasnik BiH 70/11
Vlada BPK, Goražde Lot 3: Pružanje štamparskih usluga, uključujući uslugu izrade, lektorisanja, štampanja i ukoričavanja službenih novina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.8.2011. 88.476,20 Službeni glasnik BiH 74/11
Centralna banka BiH Kancelarijski materijal Pregovarački SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 11.11.2011. 30.201,18 Službeni glasnik BiH 102/11
Vlada BPK, Goražde Isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 30.12.2011. 48.489,80 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Ilidža Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Ilidža Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 6.3.2012. 179.451,10 Službeni glasnik BiH 29/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 7: Kancelarijski materijal Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 8.5.2012. 7.314,32 Službeni glasnik BiH 47/12
Centralna banka BiH Lot 1: Kancelarijski i ostali materijal Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 3.7.2012. 38.212,80 Službeni glasnik BiH 56/12
Opština Ilidža Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 1.2.2013. 143.419,95 Službeni glasnik BiH 14/13
Centralna banka BiH Lot 1: Kancelarijski i ostali materijal Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 26.3.2013. 42.769,57 Službeni glasnik BiH 26/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje štamparskih usluga, uključujući uslugu izrade, lektorisanja, štampanja i ukoričavanja Službenih novina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Općinski sud u Zenici Lot 1: Štampani materijal Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 9.1.2014. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Općinski sud u Zenici Lot 3: Toneri Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 9.1.2014. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za mašine za frankiranje tipa FRAMA Pregovarački SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 14.2.2014. 14.207,69 Službeni glasnik BiH 16/14
Opština Ilidža Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.3.2014. 150.516,71 Službeni glasnik BiH 24/14
Vlada BPK, Goražde Štamparske usluge, uključujući uslugu izrade, lektorisanja, štampanja i ukoričavanja službenih novina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 21.4.2014. 71.626,85 Službeni glasnik BiH 39/14
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala. Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 21.4.2014. 48.879,04 Službeni glasnik BiH 39/14