Sector Security d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Ugovor o praćenju vrijednosnih pošiljki Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 21.12.2010. 389.705,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Protivprovalni sistem i videonadzor Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 23.8.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Uređaj za evidenciju radnog vremena Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 13.7.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Praćenje vrijednosnih pošiljaka Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 1.12.2011. 457.430,00 Službeni glasnik BiH 102/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Nabavka usluge godišnje održavanje sistema tehničke zaštite (vatrodojava, protivprovala, videonadzor, sistem za reg. radnog vremena) instaliranih po objektima BH Telecoma na području Brčko, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 4.5.2012. 3.025,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Nabavka usluge godišnje održavanje sistema tehničke zaštite (vatrodojava, protivprovala, videonadzor, sistem za reg. radnog vremena) instaliranih po objektima BH Telecoma na području Republike Srpske, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 4.5.2012. 2.025,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja sistema dojave požara sa instalacijama Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 26.9.2012. 54.790,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Praćenje vrijednosnih pošiljki Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 16.10.2012. 341.880,34 Službeni glasnik BiH 83/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji poštanskog centra Doboj u periodu od godinu dana Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 15.1.2014. 44.444,44 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji poštanskog centra Bijeljina, u periodu od godinu dana Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 15.1.2014. 64.102,56 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji poštanskog centra Foča, u periodu od godinu dana Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 15.1.2014. 39.316,24 Službeni glasnik BiH 10/14
Brčko Distrikt BiH Lot 2- Sistem kontrole pristupa i radnog vremena Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 6.2.2014. 18.981,20 Službeni glasnik BiH 16/14
Brčko Distrikt BiH Lot 3- Sistem zaštite prostorija sigurnosnog područja Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 26.12.2013. 32.097,33 Službeni glasnik BiH 16/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji poštanskog centra Doboj Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 22.8.2014. 64.102,56 Službeni glasnik BiH 73/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji poštanskog centra Bijeljina Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 22.8.2014. 69.230,77 Službeni glasnik BiH 73/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji poštanskog centra Foča Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 22.8.2014. 41.880,34 Službeni glasnik BiH 73/14
Brčko Distrikt BiH Lot 2- Nabavka opreme za nadogradnju sistema video nadzora Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 29.12.2014. 39.091,80 SG 06/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 11 - Sisitem video obezbjeđenja da se omogući stalna kontrola objekata postrojenja, ulaza u objekat i slično. Otvoreni Sector Security d.o.o. Pale 26.5.2015. 2.430,00 SG 47/15
Brčko Distrikt BiH Nabavka sistema kontrole prolaza i radnog vremena (sistem video nadzora) za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 7.9.2015. 5.449,00 SG 79/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2- Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji Poštanskog Centra Doboj Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 3.11.2015. 48.000,00 SG 87/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3- Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji Poštanskog Centra Bijeljina Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 3.11.2015. 80.760,00 SG 87/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4- Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji Poštanskog Centra Foča Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 3.11.2015. 35.240,00 SG 87/15