MEDITRADE 96 d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivnu isporuku Dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparate Vitros ECI Q i Vitros 350 proizvođača Ortho Clin i cal Diagnostics za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a Pregovarački MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 22.2.2011. 1.181.463,30 Službeni glasnik BiH 16/11
Dom zdravlja Cazin Nabavka RTG filmova Konkurentski MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. 15.120,99 Službeni glasnik BiH 20/11
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Nabava reagensa za VITROS aparatu ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 19.5.2011. 91.751,82 Službeni glasnik BiH 46/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Pregovarački postupak za nabavku potrošnog materijala za aparat ESTHACHEM 350 KODAK Pregovarački MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 4.7.2011. Službeni glasnik BiH 61/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Ugovor o nabavci reagensa i potrošnog materijala za detekciju transmisionih bolesti HIV-M, HIV-1 O, HIV-2, HBV, HCV multiplex PCR tehnologijom za cobas s 201 system proizvođača Roche Diagnostics za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 5.9.2011. 165.065,93 Službeni glasnik BiH 80/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Aparat za kontrolu tjelesne temperature 1 kom Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 49.895,75 Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju Hitachi 904 ili ekvivalent Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 25.571,96 Službeni glasnik BiH 15/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 10: Usluge servisiranja analizatora Hitachi 902 Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 16.2.2012. 4.379,24 Službeni glasnik BiH 23/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Zaštitna oprema za aparate i pacijente II Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 17.824,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Reagents for PCR II Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 761,80 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55: MagNA Pure LC total Nucleic Acid Isolation Kit Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 2.752,96 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 66: Nucleic acid extraction kits Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 4.058,37 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Elisa test - West - Nile virus - Lot 1:82 Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.972,50 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 191: IFT test - Bartonella henseleae IgG i IgM Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.860,08 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 206: Kontrole za analize TORCH-a Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 9.040,00 Službeni glasnik BiH 62/12

MEDITRADE 96 d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče RTG filmovi i hemikalije za razvijanje filmova Otvoreni Derby trade d.o.o., MEDITRADE 96 d.o.o., ARI MEDIKAL d.o.o. Brčko, Sarajevo, Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Otopina za enteralnu prehranu za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o., OKTAL PHARMA Sarajevo 15.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11