Defter d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka tonera, catridža i ribona za potrebe BH Telecom d.d. Direkcija Tuzla Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 56.917,20 Službeni glasnik BiH 16/11
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije - Kantonalni porezni ured Zenica Lot 7: Nabavka sredstava za čišćenje Konkurentski Defter d.o.o. Sarajevo 12.4.2011. Službeni glasnik BiH 34/11
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 21.4.2011. 5.277,58 Službeni glasnik BiH 34/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Kancelarijski materijal i sitni inventar Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 54.729,24 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 3: Potrošni materijal za održavanje higijene u prostorijama preduzeća Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 26.5.2011. 58,03 Službeni glasnik BiH 51/11
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za 2010/11. godinu Konkurentski Defter d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 4.281,38 Službeni glasnik BiH 61/11
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Sukcesivna isporuka sredstva za čišćenje i održavanje higijene Konkurentski Defter d.o.o. Sarajevo 21.7.2011. 14.111,80 Službeni glasnik BiH 74/11
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Kancelarijski materijal i školski pribor Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 4.10.2011. 67.120,03 Službeni glasnik BiH 82/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Papir za kopiranje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 12.9.2011. 40.615,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Deterdženti, osvježivači i ostali higijensko-potrošni materijal Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 103.708,53 Službeni glasnik BiH 94/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Kese, folije i pribor za čišćenje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 120.145,24 Službeni glasnik BiH 94/11
Granična policija BiH Lot 6: Reciklirani toneri Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 38.196,99 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Novo Sarajevo Sukcesivna isporuka higijenskog matrijala i pribora za higijenu za održavanje zgrade Općine Novo Sarajevo Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 29.12.2011. 36.801,42 Službeni glasnik BiH 3/12
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 10: Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 27.12.2011. 10.988,03 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Novo Sarajevo Sukcesivna nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 51.827,20 Službeni glasnik BiH 7/12
Dom zdravlja Kladanj Lot 12: Sukcesivna nabavka i isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene, za godišnje potrebe ustanove Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 1.287,13 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 29.12.2011. 54.194,58 Službeni glasnik BiH 9/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka zamjenskih ili repariranih tonera za printer Lexmark E 352dn. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 12.950,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Sukcesivna isporuka zamjenskih ili repariranih tonera za printer HP 1320 Pregovarački Defter d.o.o. Sarajevo 23.2.2012. 60.480,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1: Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.2.2012. 63.159,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2: Nabavka tonera, ketridža i ribona Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.3.2012. 64.161,80 Službeni glasnik BiH 19/12
JU Studentski centar Pale Lot 5: Nabavka sredstava za higijenu i održavanje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 18.090,80 Službeni glasnik BiH 27/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Dopunska sukcesivna nabavka potrošnog materijala Pregovarački Defter d.o.o. Sarajevo 18.4.2012. 4.199,25 Službeni glasnik BiH 31/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka tonera, ketridža i ribona za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, broj 12.7.3-90-56/12 Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 18.6.2012. 61.345,20 Službeni glasnik BiH 54/12
Dom zdravlja Zenica Lot 1: Nabavka deterdženata, hemikalija, sapuna papirnih ubrusa, i ostalih sredtava za čišćenje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 15.147,37 Službeni glasnik BiH 56/12

Defter d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 1: Ampulirani lijekovi, infuzije, tablete, dezinfekciona i ostala potrošna sredstva Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 2: Ampulirani lijekovi i ostali oblici lijekova za terapijsko-dijagnostičku primjenu Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 3: Stomatološki materijal i lijekovi Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 4: Sanitetski materijal i ostala sredstva za medicinske potrebe Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 5: Filmovi i materijal za RTG Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 6: Laboratorijski materijal Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 7: Kancelarijski materijal Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 8: Štampani kancelarijski materijal Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 9: Sredstva za čišćenje Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Grupa 10: Papirni program za medicinu,termo papir za UZV, EKG i spirometar Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: TNP (propan-butan) plin za grijne sezone 2010/2011. i 2011/2012. godinu Otvoreni ZEFARM d.o.o., KrajinaIijek a.d. Banja Luka, Pharmacon d.o.o., Neodentd.o.o., Globexd.o.o., Wellmedicd.o.o., Sanam styrka d.o.o., Berg promet d.o.o., Medicom electronics d.o.o., Ena d.o.o., Đaković VS export-import d.o.o., Farmis d.o.o., Broma bel d.o.o., Semikem d.o.o., Proton d.o.o., Di-namik d.o.o., Derby trade d.o.o., Defter d.o.o., Liqivexd.o.o. Zenica, Banja Luka, Žepče, Tuzla, Zenica, Gradiška, Sarajevo, Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Laktaši, Sarajevo, Žepče, Zavidovići, Brčko,Sarajevo, Usora 17.,19. i 20.1.2011.,1. i 8.2.2011.,9.i 28.3.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 29/11