Angermeier d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Cazin Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 207.360,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Velika Kladuša Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 205.633,08 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Obnova geodetske mreže Srebrenika Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 43.013,07 Službeni glasnik BiH 18/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 20.6.2012. 83.685,90 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Cazin Provođenje promjena i ispravke grešaka u katastarskom operatu općine Cazin u skladu sa tehničkom specifikacijom Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 20.8.2012. 104.273,50 Službeni glasnik BiH 70/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 4: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 168.743,70 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Geodetsko snimanje elektroenergetskih objekata na području Kantona Sarajevo i Bosansko - podrinjskog Kantona Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 13.11.2013. 99.570,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 4: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina Čelić, Kalesija, Sapna Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 6.5.2014 42.865,97 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Cazin Uspostava digitalnog katastra komunalnih uređaja za cijelo područje općine Cazin Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 22.9.2014. 119.536,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Geodetsko snimanje elektroenergetskih objekata na području Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni Angermeier d.o.o. Ilidža 15.10.2014. 200.000,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge geodetskog snimanja – Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 9.12.2015. 200.000,00 SG 99/15