5-th Dimension d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Instaliranje fiskalnih kasa i fisklanih printera i prilagođavanje postojećeg softwer-a fiskalnom sustavu Pregovarački 5-th Dimension d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 28.468,49 Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Usluge instaliranja, servisiranja i konfiguriranja softwerskog paketa firme 5-th Dimension instaliranog u OJ Klinička hemija i biohemija za period od 01.01.2012 do 31.12.2012.godine Pregovarački 5-th Dimension d.o.o. Sarajevo 7.2.2012. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 25/12
KJKP Tržnice pijace d.o.o. Sarajevo Ugovor o produženom održavanju programskog rješenja Element Pregovarački 5-th Dimension d.o.o. Sarajevo 3.1.2013. 2.472,00 Službeni glasnik BiH 3/13