Ping d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Razvojna banka FBiH Lot 2: Uređaji za skeniranje dokumenata, laserski štampač, laserski kolor štampač, računarska konfiguracija, računari. LCD monitor Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2011. 40.139,04 Službeni glasnik BiH 15/11
Razvojna banka FBiH Lot 3: Nabavka IT opreme - uredski program-Adobe Acrobat 9Pro Extended, Dreamweaver CS51, In Desing CS5, Adobe Premier CS5, alat za otkrivanje ranjivosti interne mreže, neovlaštenog pristupa i nadgledanja servera GFI Event manager, 6+servera+1, network+100 IP adresa Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2011. 12.349,38 Službeni glasnik BiH 15/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja sistema i aplikacija JMB, LK i VD, prebivališta i boravišta Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.4.2011. 81.432,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Antivirusni softwer Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.3.2012. 8.594,02 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Tablet za digitalni potpis (biometrijski pasoš) kom. 15 Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2012. 7.720,24 Službeni glasnik BiH 27/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja sistema i aplikacija JMB, LK, VD, prebivališta i boravišta Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Razvojna banka FBiH Održavanje i tehnička podrška jezgru informacionog sistema RB FBiH Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.8.2012. 108.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka usluga Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2012. 125.000,00 Službeni glasnik BiH 72/12
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge razvoja/nadogradnje softvera za projekt Razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacijskog sustava za upravljanje javnim investicijama-PIMIS Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2012. 196.327,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka Windows ultimate licenci Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.12.2012. 27.450,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Otkup Microsoft licenci za 85 računara Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 50.552,10 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka usluga Web servisa Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2013. 114.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Razvojna banka FBiH Ugovor za popravku servera Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.6.2013. 1.306,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Centralna banka BiH Održavanje licenci GFI softvera Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.7.2013. 1.995,93 Službeni glasnik BiH 79/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj i implementacija Modula za evaluaciju rada zaposlenika i funkcionalno unapređenje Modula za imenovanje i napredovanje i Modula za online testiranje kandidata na otvorene pozicije u pravosuđu Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2013. 63.900,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Funkcionalno unapređenje Modula za online testiranje kandidata na otvorene pozicije u pravosuđu i Modula za imenovanje i napredovanje Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.4.2014. 19.600,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2014. 58.049,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj i implementacija Modula za evidenciju podataka o obukama Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.9.2014. 86.120,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge funkcionalnog unapređenja Softvera za upravljanje ljudskim resirsima u pravosuđu BiH Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 17.040,00 SG 03/15
Ministarstvo sigurnosti BiH Pružanje usluga održavanja i tehničke podrške za održavanje Afis sistema Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.1.2015. 255.972,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge održavanja aplikativnih softvera SOEE i SONN za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.2.2015. 94.080,00 SG 17/15
Agencija za bankarstvo FBiH Nabavka softverskog osiguranja za Microsoft licence Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.6.2015. 59.694,00 SG 47/15