Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Nabavka specifičnih lijekova koji se koriste u hematologiji/onkologiji Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.12.2010. 968.093,86 Službeni glasnik BiH 1/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Specifični lijekovi Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.12.2010. 211.778,10 Službeni glasnik BiH 3/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka citostatika Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.12.2010. 453.165,57 Službeni glasnik BiH 5/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci citostatika Anastrazole 1 mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 8.3.2011. 206.700,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Nabavka specifičnih lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 9.3.2011. 3.243.919,57 Službeni glasnik BiH 27/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka lijeka Epoetin amp. i imunosupresivnih lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.3.2011. 1.254.523,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka citostatika za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 23.3.2011. 7.042.217,23 Službeni glasnik BiH 29/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.4.2011. 94,40 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.4.2011. 221,50 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.4.2011. 257,60 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 64: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.4.2011. 101,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 69: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.4.2011. 2.499,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 84: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.4.2011. 89,95 Službeni glasnik BiH 42/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka potrošnog materijala za potrebe radiologije Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 1.474.920,39 Službeni glasnik BiH 53/11
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Testovi na mikrotitarskim pločicama Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.6.2011. 44.040,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Oralna polio vakcina u šprici/bočici/ampuli, multidozna Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 13.2.2012. 23.469,23 Službeni glasnik BiH 17/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Morbili rubeola parotitis-MRP u šprici/bočici Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 13.2.2012. 148.644,44 Službeni glasnik BiH 17/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7: Vakcina protiv gripa u špricu/bočici/ampuli, monodozna Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 13.2.2012. 101.214,10 Službeni glasnik BiH 17/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 304.862,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 11.542,40 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 29.737,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 25: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 265.873,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 45: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 714.906,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 46: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 50: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 17.01.2012. 104.390,00 Službeni glasnik BiH 21/12

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11