TELEKOMUNIKACIJE RS A.D.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Republički zavod za statistiku RS Telekomunikacione usluge Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 9.2.2011. 68.376,07 Službeni glasnik BiH 15/11
Brčko Distrikt BiH Nabavka usluga VPN - mobilne telefonije za potrebe Vlade Brčko BiH Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 15.12.2011. 12.349,57 Službeni glasnik BiH 11/12
Republički zavod za statistiku RS Nabavka telekomunikacionih usluga Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 3.1.2012. 76.923,08 Službeni glasnik BiH 11/12
Centralna banka BiH Usluga zakupa telekomunikacionih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 21.2.2012. 206.571,63 Službeni glasnik BiH 31/12
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Uspostavljanje VPN poslovne mreže Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 1.6.2012. 64.376,67 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga VPN telefonije na period 36 mjeseci Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 5.10.2012. 42.066,61 Službeni glasnik BiH 83/12
Republički zavod za statistiku RS Telekomunikacione usluge Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 27.12.2012. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pružanje telekomunikacionih usluga za potrebe ZP RiTE Gacko, a.d. Gacko u 2013. godini Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 31.12.2012. 220.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka telekomunikacijskih usluga: Internet-paket za prenos podataka i fiksna telefonija za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 20.3.2013. 767,42 Službeni glasnik BiH 30/13
Centralna banka BiH Zakup telekomunikacijskih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 30.4.2013. 16.633,70 Službeni glasnik BiH 38/13
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o pružanju telekomunikacionih usluga u javnoj telekomunikacionoj mreži Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 13.6.2013. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Centralna banka BiH Usluge zakupa telekomunikacionih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 30.4.2013. 16.633,70 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Usluga zakupa telekomunikacionih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 30.5.2013. 33.267,40 Službeni glasnik BiH 53/13
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Ugovor za pružanje usluga fiksne telefonije za godišnje potrebe Opšte bolnice Sveti apostol Luka Doboj Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 23.7.2013. 29,70 Službeni glasnik BiH 61/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Nabavka internet usluga Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2013. 17.820,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Brčko Distrikt BiH Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Policije Brčko BiH Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 1.10.2013. 38.462,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Telekomunikacijske usluge: Backup linkovi - na zahtjev Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.1.2014. 13.546,85 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Povezivanje regionalnih čvorišta Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.1.2014. 26.737,92 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 5: ADSL Pošte sa manjim prometom Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.1.2014. 4.320,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 6: VPN Pošte sa manjim prometom Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.1.2014. 3.978,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 7: Analogni telefonski priključci Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.1.2014. 83.178,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 8: Digitalne linije Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.1.2014. 147.169,80 Službeni glasnik BiH 10/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 10: SIP/H323 TRUNKING Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.1.2014. 75.353,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže sa oko 347 korisnika i nabavka mobilnih telefona Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 17.2.2014. 134.571,45 Službeni glasnik BiH 18/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pružanje telekomunikacionih usluga Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 20.3.2014. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14