Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 6: Nabavka goriva za Poslovnicu Berkovići Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16f Otvoreni 15.12.2010. 8.466,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Nevesinje'' Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 7: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Bileća Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 8: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Gacko Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Odjel 19 GJ Kasindolska Rijeka, neto masa 3.610,90 m3 Otvoreni 16.3.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
Vlada Brčko distrikta Lot 52: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni 15.3.2011. 351,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 2: Nabavka uglja Pregovarački 21.1.2011. 764.588,38 Službeni glasnik BiH 27/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Pokrivanje dijela objekta-pokrivanje CNC laboratorije u JU Tehnička škola Otvoreni Brčko 16.2.2011. 15.669,23 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.1: Dezinfikaciona sredstva Otvoreni 2.808,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Izgradnja pješačke staze u MZ Bijela Pregovarački 25.3.2011. 1.921,73 Službeni glasnik BiH 39/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 21.803,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 3: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 16.104,72 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 21: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 1.337,40 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 28: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 417,45 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 30: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 13.065,30 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 33: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 9.248,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 34: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 16.376,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 35: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 1.720,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 36: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 4.238,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 47: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 2.890,00 Službeni glasnik BiH 57/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 5: Cijevi 28x1mm Otvoreni Službeni glasnik BiH 59/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Bihać - Lohovo Otvoreni Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Bihać-BND Otvoreni Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Srbac - Nožičko Otvoreni Službeni glasnik BiH 61/11

u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 2: Ugovor o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi Otvoreni HOLDING DRINATRANS a.d. za prevoz putnika, remontno servisne i turističe usluge Zvornik BOBAR TURS , Bijeljina 4.5.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 3: Ugovor o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi Otvoreni HOLDING DRINATRANS a.d. za prevoz putnika, remontno servisne i turističe usluge Zvornik BOBAR TURS , Bijeljina 4.5.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Drenažna pumpa Otvoreni Grupa ponuđača: Hidrofleks d.o.o. Tuzla i FIL.B.IS. Projekt d.o.o. Zagreb, Tuzla 30.8.2011. 74.987,64 Službeni glasnik BiH 82/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12