APOMEDICAL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Aparati sa trakama za kontrolu dijabetesa - glukoze u krvi Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. 466.020,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Duodenoskop 1 kom.; Kolonoskop 1 kom.; Ugastrokop 1 kom. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 219.897,30 Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka preparata Atropin sulfat inj. za potrebe svih klinika KCUS-a Pregovarački APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 25.3.2011. 54.301,80 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka zaštitnih setova za potrebe svih klinika KCUS-a Pregovarački APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 13.10.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Medicinskih sredstava za potrebe O.J. Centar za srce - Invazivna kardiologija i O.J. Pedijatrijska klinika KCUS-a Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 13.10.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 14: Meropenem 1 gr.amp. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 13.12.2011. 104.410,25 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Meropenem 500 mg.amp. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 13.12.2011. 11.145,29 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Aparati sa trakama za kontrolu dijabetesa-glukoze u krvi Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 466.020,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 19.01.2012. 173.250,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 57: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 19.01.2012. 71.456,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: 5-Fluorouracil Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 8.153,85 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Mesna Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 448,72 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Pamidronat Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 1.666,15 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Carboplatin Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 665,81 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 18: Kalcijumfolinat Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 21: Oxaliplatin Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 2.104,70 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 24: Vinblastin Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 277,95 Službeni glasnik BiH 29/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Amplaz super stif guide wire za PTC i nefrostomu Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 4.410,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Izofluran otopina 100ml Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 2.478,40 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Fentanil inj. 0,05 mg/ml 10ml Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 42.840,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Droperidol inj. 2,5mg/ml 10ml Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 43.008,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46: Fenobarbital inj. 200mg/ml I.M. i I.V. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 30.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48: Fenobarbital tabl.15mg Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 1.920,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 52: Karbamazepin film-tabl. sa produženim oslobađanjem 400mg Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 2.352,00 Službeni glasnik BiH 45/12

APOMEDICAL d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Lijekova za liječenje sistemskih infekecija sistemski antiinfektivi iz Grupe J po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni APOMEDICAL d.o.o., UNIFARM, BOSNALIJEK, MGM FARM, PHARMA MAAC, MEDIMPEX, FARMAVITA, KRAJINALIJEK, HERCEGOVINALIJEK, BOSNAFARM, SARAJEVOLIJEK Sarajevo, Lukavac, Sarajevo, Kakanj, Sarajevo, Vogošća, Vogošća, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Sarajevo 8.11.2011. Službeni glasnik BiH 92/11