INTEGRAL-INŽENJERING a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Radio televizija Republike Srpske Usluga održavanja higijene u RTV domu Pregovarački INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 15/11
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija Otvoreni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 7.3.2011. 67.800,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Vodovod a.d. Banja Luka Završetak građevinsko-zanatskih radova na objektu u izgradnji, montaža procesne opreme, nabavka i ugradnja hidrotehničke, hidromašinske i opreme za automatsko upravljanje proizvodnim procesom, sa puštanjem u probni rad objekta za pripremu vode u okviru izgradnje II faze fabrike vode PP Novoselija - 2 Ograničeni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 17.6.2011. 1.478.849,95 Službeni glasnik BiH 51/11
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za Područni centar Doboj Pregovarački INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 18.1.2012. 7.009,45 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Gacko Radovi na izgradnji Južne obilaznice Gacko Otvoreni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 20.3.2012. 850.375,47 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izgradnja kompenzacionog bazena Otvoreni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 22.5.2012. 3.414.052,30 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Tunel odvodnjavanja Bilećkog polja - I faza Otvoreni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 15.9.2014. 7.632.290,93 Službeni glasnik BiH 80/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Izgradnja MHE Bočac 2 - građevinski radovi Otvoreni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Laktaši 17.7.2015. 16.533.091,95 SG 64/15

INTEGRAL-INŽENJERING a.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja mosta broj 409 preko rijeke Vrbas u Karanovcu na spoju regionalnog puta R-414 i magistralnog puta M-16 - obnovljeni postupak Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d., INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Prijedor, Banja Luka 18.2.2013. 1.271.795,12 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izrada kanala kroz Fatničko polje Otvoreni INTEGRAL-INŽENJERING a.d., PRIJEDORPUTEVI a.d. Banja Luka, Prijedor 9.9.2013. 6.859.164,89 Službeni glasnik BiH 71/13