Lanaco d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka smart kartica za digitalni potpis Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.12.2010. 66.105,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS Izrada web portala Izvoz-info centra Republike Srpske, čija je svrha pružanje sveobuhvatnih i relevantnih informacija o mogućnostima izvoza na strana tržišta kao i promocija izvozne privrede Republike Srpske Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 24.12.2010. 82.000,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka softverskih licenci i instalacijskog softvera za potrebe UIO BiH Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 20.12.2010. 749.121,63 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Računari i računarska oprema Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 5.1.2011. 312.000,00 Službeni glasnik BiH 5/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Obnavljanje Microsoft licenci za softverske pakete Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.7.2011. 219.697,52 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Najam i održavanje softvera za fakturisanje i naplatu električne energije Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 29.7.2011. 210.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Održavanje LAN i WAN mrežnog sistema u Direkciji i PJ Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 29.7.2011. 34.800,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Grad Banja Luka Nabavka SA Software Assurance za postojeći Microsoft EA (Enterprise Agreement) Pregovarački Lanaco d.o.o. Banja Luka 15.12.2011. 404.620,50 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Poslužitelji i oprema za proširenje postojećeg sustava za pohranu podataka Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 18.1.2012. 193.400,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Server Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.2.2012. 17.212,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Centralna banka BiH Lot 3: Software - licence Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.12.2011. 90.187,37 Službeni glasnik BiH 27/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription ugovor za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2012., 2013. i 2014. godinu Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 30.3.2012. 151.448,70 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Održavanje softvera Poslovnog informacionog sistema Pregovarački Lanaco d.o.o. Banja Luka 5.4.2012. 98.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka informatičke opreme-firewall uređaja Pregovarački Lanaco d.o.o. Banja Luka 17.4.2012. 3.459,46 Službeni glasnik BiH 31/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka računara: a) računar-server b) računar-radna stanica Pregovarački Lanaco d.o.o. Banja Luka 17.4.2012. 20.129,31 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo nauke i tehnologije RS Nabavka Microsoft licenci i kroz Enterprise Subscription Agreement Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 24.5.2012. 4.069.537,41 Službeni glasnik BiH 43/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Javna nabavka pojedinačnih komponenti za informacijsko komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH - Implementacija faze I Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 24.5.2012. 164.061,35 Službeni glasnik BiH 45/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka Microsoft licenci kroz Entreprise Subscription ugovor Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 6.6.2012. 883.423,51 Službeni glasnik BiH 47/12
Grad Banja Luka Održavanje softvera ljudski resursi i obračun zarada Pregovarački Lanaco d.o.o. Banja Luka 12.7.2012. 25.641,30 Službeni glasnik BiH 58/12
Centralna izborna komisija BiH Ugovor o nabavci Microsoft licenci Pregovarački Lanaco d.o.o. Banja Luka 16.7.2012. 15.908,90 Službeni glasnik BiH 58/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Najam i održavanje softvera za fakturisanje i naplatu električne energije Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 6.8.2012. 630.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Institut za standardizaciju BiH Nabavka usluga razvoja i implementacije softvera za upravljanje procesima standardizacije, dokumentima i informacijama kao i isporuka i instalacija pratećeg hardvera i softvera Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 13.9.2012. 242.564,10 Službeni glasnik BiH 74/12
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH Javna nabavka pojedinačnih komponenti za rad BMIS softvera za budžetske korisnike u organima uprave u BiH za implementaciju projekta Informacijski sistem upravljanja budžetom Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.10.2012. 290.109,76 Službeni glasnik BiH 79/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka kompjuterske opreme-servera i softvera Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.10.2012. 164.560,50 Službeni glasnik BiH 87/12
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o nabavci i izgradnji infrastrukture intraneta željeznica Republike Srpske a.d. Doboj Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 26.11.2012. 978.671,40 Službeni glasnik BiH 98/12