Džena d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Lukavac Krečenje prostorija u zgradi Općine Lukavac Pregovarački Džena d.o.o. Gradačac 9.2.2011. 4.811,37 Službeni glasnik BiH 13/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 5: Izgradnja I faze građevine - poslovnog objekta Policijske stanice Kakanj. Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 3.10.2011. 160.364,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Opština Kladanj Dodatni radovi na projektu -Izgradnja objekta Sportska dvorana u Kladnju - I faza Pregovarački Džena d.o.o. Gradačac 25.10.2011. 44.899,52 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Fasaderski radovi Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 22.11.2011. 100.687,50 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Izgradnja I faze građevine - poslovnog objekta Policijske stanice Kakanj Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 13.12.2011. 68.449,53 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Tuzla Lot 4: Elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 10.5.2012. 86.274,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Nabavka materijala/opreme i izvođenje građevinsko zanatskih radova na izgradnji objekta Centralno skladište sa radionicama i garažama Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 17.10.2012. 575.292,92 Službeni glasnik BiH 90/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Zamjena vanjskih otvora Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 30.10.2012. 136.697,02 Službeni glasnik BiH 90/12
Brčko Distrikt BiH Izgradnja objekta Doma kulture u MZ Brka Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 5.12.2012. 336.827,70 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Lot 6: Zamjena postojećeg krovnog pokrivača i stropa sa pripadajućim radovima-Srednja mješovita škola Žepče Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 11.12.2012. 91.463,20 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Adaptacija dijela zgrade BH Telecom-a d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 1.7.2013. 481.507,83 Službeni glasnik BiH 55/13
Grad Bijeljina Lot 1: Rekonstrukcija škole-zamjena stolarije u OŠ Vuk Karadžić u Bijeljini Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 18.9.2013. 37.227,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Brčko Distrikt BiH Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji Doma kulture u MZ Brka Pregovarački Džena d.o.o. Gradačac 20.9.2013. 7.560,23 Službeni glasnik BiH 81/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Uređenje sanitarnog čvora za Telecom Centar Cazin Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 9.12.2013. 9.267,30 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Građevinsko-zanatski radovi na objektu Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, PJD Goražde Otvoreni Džena d.o.o. Goražde 29.8.2013. 22.657,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Živinice Građevinski radovi na izgradnji sprata izad Specijalističko-konsultativne službe plus stepenište vanjsko za tri etaže, u površini od 351,27 m? koji bi služio za potrebe CMZ, do konačnog stavljanja u upotrebu Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 9.6.2014. 212.716,59 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Komunalac d.d. Gradačac Izrada dijela montažne hale za sortirnicu na gradskoj deponiji Višnjik Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 13.10.2014. 149292,70 Službeni glasnik BiH 83/14
Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dijela objekta bivše Laboratorije- adaptacija prostora u svrhu smještaja Muzeja (Komanda Holandskog bataljona), u sklopu izgradnje II faze Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari. Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica, Potočari bb., općina Srebrenica, ponovljeni postupak Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 22.12.2014. 1.066.042,96 SG 01/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4- Sanacija i rekonstrukcija objekata, izvođenje građevinskih i instalaterskih radova Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 30.12.2014. 286.715,85 SG 06/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova Poštanski centar CP Tuzla-nadstrešnice (dodatni radovi) Pregovarački Džena d.o.o. Gradačac 23.2.2015. 7.261,34 SG 20/15
Opština Kladanj Izgradnja mosta preko rijeke Gostelje na putu za Tarevo, Općina Kladanj Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 27.4.2015. 84.063,13 SG 36/15
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 2 - Isporuka i ugradnja podnih obloga Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 30.6.2015. 60.308,59 SG 59/15

Džena d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Adaptacija-preuređenje prostora starog skladišta u TE Kakanj Otvoreni Džena d.o.o., Stating d.o.o. Gradačac 5.6.2014. 189.571,17 Službeni glasnik BiH 52/14