AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Lot 4: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Mostaru Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2011. 6.356,91 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 15: Vulkanizerske usluge i pranje službenih motornih vozila u Mostaru Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2011. 331,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 16: Vulkanizerske usluge i pranje službenih motornih vozila u Širokom Brijegu Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.1.2011. 136,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Servisiranje motornih vozila marke Mercedes Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 13.4.2011. 916,22 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Originalni rezervni dijelovi, repromaterijal i specijalističke usluge za održavanje kamiona iz proizvodnog programa Mercedes-Actros 4141 za potrebe ZPRiTE Gacko u 2011. godini Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 15.8.2011. 41.395,76 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Originalni rezervni dijelovi, repromaterijal i specijalističke usluge za održavanje kamiona iz proizvodnog programa Mercedes-Actros 4141 za potrebe ZPRiTE Gacko u 2011. godini Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 15.8.2011. 138.064,24 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Autobusi Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2011. 570.000,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Kamion kiper 5,5 t Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 12.9.2011. 135.200,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Autodizalica 8 t Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 12.9.2011. 313.500,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Servisiranje i održavanje vozila u HNŽ i ZHŽ za potrebe organizacijske jedinice Društva: Distribucija električne energije (TAM i ostala teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi) Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 23.12.2011. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 9: Servisiranje vozila marke Mercedes Pregovarački AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 16.8.2012. 20.731,94 Službeni glasnik BiH 85/12
Skupština Kantona 10 Lot 2: Nabavka službenog vozila Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 17.12.2012. 38.300,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 6: Ugradnja daljinskog upravljanja za dizalicu Palfinger Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 4.2.2013. 16.400,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo trgovine FBiH Nabavka jednog putničkog motornog vozila Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 22.1.2013. 73.600,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava teretnih - kombiniranih vozila Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 186.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Nabava teretnog - kombiniranog vozila sa dizalicom Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 86.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 5: Nabava radnih vozila - autokorpa Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 516.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka rezervnih dijelova i usluga potrebnih za održavanje kamiona MERCEDES topa ACTROS 4141 za potrebe ZP RiTE Gacko u 2013.godini Pregovarački AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 22.2.2013. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Sukcesivna nabavka dijelova potrebnih za tekuće i korektivno odrŽavanje kamiona Mercedes ACTROS 4141 Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 9.10.2013. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Sukcesivna nabavka usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje kamiona Mercedes ACTROS 4141 Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 9.10.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar LOT 1 - Nabava teretnih-kombiniranih vozila Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 30.4.2014 372.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar LOT 2 - Nabava teretnih-kombiniranih vozila s dizalicom Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 30.4.2015 172.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar LOT 3 - Nabava radnog vozila autokorpa Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 30.4.2016 125.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 27.6.2014. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka rezervnih dijelova za kamione MERCEDES Actroes 4141 K u 2015. i 2016.godini Pregovarački AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 28.6.2015. 120.000,00 SG 61/15