MEDIKOMERC d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: ID kartice za aparat proizvođača DIA-HEM Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 27.12.2010. 36.478,75 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Ugovor za nabavku citostatika ifosfamid, šifra L01AA06003 (bočica 1 g) - 1.800 komada Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 10.6.2011. 82.152,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Nabavka lijekova: faktora koagulacije i citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.5.2011. 904,80 Službeni glasnik BiH 51/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Nabavka lijekova: faktora koagulacije i citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.5.2011. 94,60 Službeni glasnik BiH 51/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka preparata Anti inhibitor koagulacijskog faktora VIII Feiba amp. 500IU Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 13.7.2011. 43.858,80 Službeni glasnik BiH 61/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno ID kartice, serumi i druge robe Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 6.10.2011. 27.005,12 Službeni glasnik BiH 82/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Nabavka reagensa i repromaterijala za imunohematološke analize/Mikrotitarske ploče i kartice za određivanje Kg. za rad na postojećim aparatima SWING, SAXO, TECHNO, LYRA Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 14.11.2011. 361.687,60 Službeni glasnik BiH 94/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Nabavka reagensa i repromaterijala za imunohematološke analize/Test ćelijski reagensi, za rad na postojećim aparatima SWING, SAXO, TECHNO, LYRA Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 14.11.2011. 38.656,33 Službeni glasnik BiH 94/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 7: Potrošni materijal za postojeće aparate 3 S/SAFE SAMPLING SISTEM, TWIN SAMPLER SWlNG-S.N.780, ID-READER SAXO-S.N. 1428, i aparat TECHNO Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 14.11.2011. 29.717,30 Službeni glasnik BiH 94/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Repromaterijal za hemoferezu, za rad na aparatu COBESPECTRA Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 29.2.2012. 126.005,40 Službeni glasnik BiH 19/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi i laboratorijski potrošni materijal) Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 26.4.2012. 230.413,52 Službeni glasnik BiH 38/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: ID kartice za aparat proizviđača DIA-HEM Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 26.4.2012. 99.535,64 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Reagensi za obradu krvi Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 18.4.2012. 70.861,71 Službeni glasnik BiH 43/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Repromaterijal za hemoferezu, za rad na aparatu Fresenius Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 13.6.2012. 122.827,50 Službeni glasnik BiH 47/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka reagenasa za potrebe laboratorija za detekciju koagulacionih poremećaja Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 22.6.2012. 25.226,36 Službeni glasnik BiH 52/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Reagensi i repromaterijal za instrument ACL ELIT PRO Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.8.2013. 17.042,15 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Reagensi i repromaterijal za instrument CD-X Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.8.2013. 16.208,64 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Reagensi za instrument ROTEM DELTA Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.8.2013. 5.995,64 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 6: Nabavka repromaterijala za instrument ROTEM DELTA Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.8.2013. 4.826,50 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Aferezni sistem za izvođenje procedure terapijske izmjene plazme (TPE), izmjene eritrocita (RBCX) i prikupljanje mononuklearnih ćelija (MNC)Aferezni sistem za izvođenje procedure terapijske izmjene plazme (TPE), izmjene eritrocita (RBCX) i prikupljanje mononuklearnih ćelija (MNC) Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.8.2013. 99.094,31 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Nabavka reagencija i repromaterijala za rad na aparatu Cobe spectra Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 18.1.2013. 53.066,10 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 5: Reagensi i repromaterijal za aparat CD-X Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 3.7.2014. 23.380,19 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Zaštitna oprema I Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 1.8.2014. 1.983,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Flaster za fiksiranje lokalizacijske igle za tumorske lezije dojke za kožu Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 1.8.2014. 30,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH LOT 2: Nabavka repromaterijala za rad na aparatu Cobe spectra Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 3.12.2014. 112.799,94 Službeni glasnik BiH 98/14