ERLANG d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Tekuće održavanje lokalne telefonske mreže i telefonskih aparata Otvoreni ERLANG d.o.o. Sarajevo 27.1.2011. Službeni glasnik BiH 13/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Tekuće održavanje objekata, sredstava i opreme u vlasništvu Kantona instalacija lokalne telefonske mreže i telefonskih aparata u objektima koje koristi KS u toku 2012. Otvoreni ERLANG d.o.o. Sarajevo 3.2.2012. 8.100,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Ugovor o uslugama tekućeg održavanja instalacija lokalne telefonske mreže i telefonskih aparata u objektima Kantona Sarajevo Otvoreni ERLANG d.o.o. Sarajevo 16.1.2013. 695,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Usluge izrade pločica na vratima i privjesaka Pregovarački ERLANG d.o.o. Sarajevo 15.12.2014. 986,10 Službeni glasnik BiH 101/14