Vino jug d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Osvježavajući napici Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.2.2011. 23.113,58 Službeni glasnik BiH 13/11
JU Djeca Sarajeva Lot 3: Ugovor o nabavci i isporuci svježeg voća i povrća u 2011. godini Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2011. 2.951,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka zimnice za potrebe otpuštenih demobilisanih boraca-pripadnika OS BiH Konkurentski Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2011. 44.700,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka i isporuka prehrambenih artikala i sredstava za ličnu higijenu Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. 248.310,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Kantonalna JU za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo Lot 1: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.3.2012. 168.828,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Kantonalna JU za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo Lot 2: Nabavka voća i povrća Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.3.2012. 29.419,51 Službeni glasnik BiH 27/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka i isporuka osvježavajućih napitaka (sokova) za potrebe bifea Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.4.2012. 19.668,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka i isporuka ostalih napitaka za potrebe bifea Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.4.2012. 12.104,50 Službeni glasnik BiH 31/12
Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo Lot 4: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda, sukcesivna isporuka za potrebe Direkcije za robne rezerve po lokalitetu Kantona Sarajevo Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2012. 373.880,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo Lot 5: Nabavka voća, povrća i prerađevina od voća i povrća, sukcesivna isporuka za potrebe Direkcije za robne rezerve po lokalitetu Kantona Sarajevo Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2012. 398.050,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 2: Tjestenina sa jajima i integralne žitarice Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2013. 7.750,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 3: Svježe povrće i salate Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2013. 21.956,50 Službeni glasnik BiH 6/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 4: Sušeno, konzervirano i zaleđeno povrće Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2013. 7.487,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 11: Šećer, proizvodi od šećera i masnoće Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2013. 11.885,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 12: Začini i ostale namirnice Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2013. 7.102,20 Službeni glasnik BiH 6/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 7: Kokošija jaja Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 9: Svježe voće i povrće Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.2.2013. 27.974,74 Službeni glasnik BiH 14/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka i isporuka napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2013. godini Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2013. 20.689,20 Službeni glasnik BiH 16/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka i isporuka napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2013. godini Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2013. 12.072,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Kantonalna JU za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo Lot 3: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo Lot 4: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda, sukcesivna isporuka za potrebe Direkcije za robne rezerve po lokalitetu Kantona Sarajevo Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2013. 344.250,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo Lot 5: Nabavka povrća i prerađevina od povrća, sukcesivna isporuka za potrebe Direkcije za robne rezerve po lokalitetu Kantona Sarajevo Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2013. 254.530,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo Lot 6: Nabavka začina, prerađevina od voća i ulje, sukcesivna isporuka za potrebe Direkcije za robne rezerve po lokalitetu Kantona Sarajevo Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2013. 142.878,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Ministarstvo za boračka pitanja KS Predmet nabavke su prehrambeni proizvodi i sredstva za ličnu higijenu, u vidu tipskih paketa, a prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije Pregovarački Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.12.2013. 199.881,00 Službeni glasnik BiH 6/14