Sedžan - Ingenering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka ostalog potrošnog medicinskog materijala Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 3.2.2011. 28.074,15 Službeni glasnik BiH 13/11
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 5: Ugovor o nabavci reagensa i diferencijalno dijagnostičkih diskova Konkurentski Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 7.3.2011. 630,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 6: Ugovor o nabavci brzih testova i serologija Konkurentski Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 7.3.2011. 4.320,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 7: Ugovor o nabavci materijala za anaerobe Konkurentski Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 7.3.2011. 370,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Monopolarni i bipolarni stativi - kom. 3 Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 207.129,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka Dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparat Bactec MGIT 960 proizvođača Becton Dickinson za potrebe OJ Klinika zu plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a Pregovarački Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 27.6.2011. 1.157.835,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka Dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparat Bactec 9120 proizvođača Becton Dickinson a za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija KCUS-a Pregovarački Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 27.6.2011. 250.650,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Nabavka testova i drugih materijala za biohemijski laboratorij Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 28.6.2011. 44.694,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijaa za aparat Covodoen za potrebe svih klinika KCUS-a Pregovarački Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 21.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Laboratorijski dijagnostički material II Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 11.6.2012. 528.519,20 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Potrošni materijal za kolekciju krvi Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 19.6.2012. 38.200,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materijal za aparat Flowcitometer BD FACS Control II aplikatibilan na tehnologiju ili ekvivalent Pregovarački Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 2.303.785,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 81: Laboratorijske potrebe za opštu bakteriologiju I Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 74.900,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 82: Laboratorijske potrebe za opštu bakteriologiju II Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 13.700,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 84: Disc II Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 32.290,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 101: Differentiation discs A i P Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.350,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 107: Aglutination -Latex Tests -Haemophilus influenzae antiserum poly i antiserum type b Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.080,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 114: Aglutination - Latex Tests - Neisseria meningitidis antiserum Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 3.280,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 116: Aglutination - Latex Tests -Vibrio cholerae antiserum poly, Inaba i Ogawa Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 960,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 122: Aglutination - Latex Tests - Salmonella antiserum H i O Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 11.170,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 124: Aglutination - Latex Tests - Shigella antiserum group Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.120,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 127: Aglutination - Latex Tests - Salmonella H Poly a-z i Poly A-I Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.440,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 135: Prepared media - Rice Extract Agar i Sabouraud brain heart infusion agar base Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 780,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 141: Lactophenol cotton blue stain dropper Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 260,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 144: Dehydrated culture media I Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 46.570,00 Službeni glasnik BiH 62/12