ENA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka ostalog potrošnog medicinskog materijala Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 3.2.2011. 20.782,50 Službeni glasnik BiH 13/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 6: Hranljive podloge, antibiogram diskovi, potrošni mikrobiološki, ginekološki materijal i laboratorijsko staklo Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 31.1.2011. 3.013,50 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 7: Plastika, epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi, konusni nastavci za fleksibilne pipete, posude za urin i stolicu, petrijeve posude i brisevi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 31.1.2011. 13.063,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 7.819,96 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 5.422,95 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 19: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 2.193,75 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 21: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 144,26 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 28: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 1.170,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 31: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 59,67 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 45: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 1.064,70 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 46: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 191,88 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 48: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 702,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 49: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 351,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 50: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 351,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 56: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 18,72 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 57: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 18,72 Službeni glasnik BiH 25/11
Vlada Brčko distrikta Lot 71: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 56,16 Službeni glasnik BiH 25/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka potrošnog materijala za centralnu laboratoriju Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.3.2011. 36.231,39 Službeni glasnik BiH 27/11
Dom zdravlja Banovići Lot 4: Medicinski instrumenti Konkurentski ENA d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 1.802,39 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Antibiogram tablete i dijagnostičke tablete Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 320,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Antibiogram tablete i dijagnostičke tablete Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 320,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 4.563,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 2.281,50 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 678,60 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Hranljive podloge, reagenasi, dijagnostički testovi i aglutinirajući serumi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 1.638,00 Službeni glasnik BiH 34/11

ENA d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka hemikalija, boja i laboratorijskog materijala za potrebe OJ Klinička patologija i citologija KCUS-a Pregovarački GLOBEX d.o.o., ENA d.o.o., SEMIKEM d.o.o. Zenica, Sarajevo, Sarajevo 3.2.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Dom zdravlja Žepče Laboratorijski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o., ENA d.o.o., SEMIKEM d.o.o. Zenica, Sarajevo, Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sijalice (za OP lampe, mikroskope, endoskope i drugu opremu) Otvoreni ENA d.o.o., Berg promet d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Termo papiri Otvoreni ENA d.o.o., Berg promet d.o.o.,Derby Trade d.o.o., Robert's plus d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Brčko,Sarajevo Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dijelovi kompatibilni sa postojećom medicinskom opremom Otvoreni ENA d.o.o., Meditrade 96 d.o.o., Berg promet d.o.o.,Derby Trade d.o.o., Mediline d.o.o., Robert's plus d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Brčko, Sarajevo, Sarajevo Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstava VI/2011 za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni GLOBEX d.o.o., SONO MEDICAL, MEDI-FREY d.o.o., MEDICALLUX, INEL, ITALGROUP, MAC'S MEDICAL, ENA d.o.o. Zenica, Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Mostar, Sarajevo-Vogošća, Tuzla, Sarajevo 15.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Reagencije i potrošni materijal aplikatibilni na tehnologiju Vitec 2 Compact 60 ili ekvivalent i E-testova za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija KCUS-a Otvoreni ENA d.o.o., Sarajevofarm d.o.o. Sarajevo 20.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11