LITOSTROJ POWER d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka montažne naprave za defektažu agregata broj 2 u HE Grabovica Pregovarački LITOSTROJ POWER d.o.o. Slovenija 24.1.2011. 29.411,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Remont turbine i sanacija kavitacijskih oštećenja na turbini broj 3 - HE Mostar Otvoreni LITOSTROJ POWER d.o.o. Slovenija 2.6.2011. 479.708,68 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje nepredviđenih radova na remontu turbine i sanacija kavitacijskih oštećenja na turbini br. 3 HE Mostar Pregovarački LITOSTROJ POWER d.o.o. Slovenija 28.10.2011. 74.516,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova za pumpe na vodozahvatu proizvođača Litostroj ili ekvivalent Pregovarački LITOSTROJ POWER d.o.o. Slovenija 3.2.2015. 79.072,25 SG 17/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Generalni remont agregata br. 1 - turbinska oprema i zamjena Sistema turbinske regulacije agregata 1 i 2 HE Grabovica Pregovarački LITOSTROJ POWER d.o.o. Slovenija 7.4.2015. 4.762.446,05 SG 36/15