MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sanacija nekategorisanih šum. kam. puta od poplava, Ljetnički potok u 2010. godini na području ŠU G. Podgradci Pregovarački MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 4.1.2011. 35.856,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sanacija nekategorisanih šum. kam. puta od poplava Avram potok u 2010. godini na području ŠU G. Podgradci Pregovarački MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 4.1.2011. 10.200,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sanacija nekategorisanog šum. kam. pua Romanovci i otvorenog propusta na rijeci Borni od poplava u 2010. godini na području ŠU G. Podgradci Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 5.1.2011. 7.563,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Održavanje nekategorisanih šumskih kamionskih puteva na području ŠU G. Podgradci prema predmjeru radova Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 28.4.2011. 155.297,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 16.7.2012. 71.209,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Održavanje šumskih kamionskih puteva na području ŠG Gradiška, Gradiška-ŠU G.Podgradci Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 5.4.2013. 65.205,00 Službeni glasnik BiH 32/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Čišćenje snijega na teritoriji ŠG Banja Luka Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 14.2.2014. 2.869,90 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Održavanje puteva na teritoriji ŠG Banja Luka Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 14.2.2014. 57.395,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Održavanje šumskih kamionskih puteva u 2014. godini u Šumskom gazdinstvu Podgradci Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 20.3.2014. 52.317,50 Službeni glasnik BiH 34/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sanacija šumskih kamionskih puteva nakon poplava u maju 2014. godine u ŠU G. Podgradci Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 3.10.2014. 29.045,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu u ŠG Gradiška Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 11.12.2014. 40.408,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sanacija šumskih kamionskih puteva nakon poplava u avgustu 2014. u ŠU G. Podgradci Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 11.12.2014. 34.530,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Čišćenje snijega na području ŠG Banja Luka Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 6.3.2015. 2.869,90 SG 28/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izgradnja šumskog kamionskog puta: Odjel 45- odjel 44 PJ Osmača-Tisovac ŠG Banja Luka Otvoreni MD MITROVIĆ KOMPANI d.o.o. Banja Luka 26.8.2015. 80.259,35 SG 70/15