Amos Graf d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka letaka za potrebe hibridne pošte Otvoreni Amos Graf d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2010. 98.155,75 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Amos Graf d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.6.2011. 6.720,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Lot 1: Školski pribor Konkurentski Amos Graf d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.7.2011. 3.676,70 Službeni glasnik BiH 74/11