B4B d.o.o. Zagreb

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja SAP sustava za evidentiranje komisione prodaje Pregovarački B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 31.12.2010. 29.080,62 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadgradnja i proširenje SAP ERP sustava na sve integrirane organizacijske cjeline Ograničeni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 17.1.2011. 487.186,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Edukacija djelatnika, školovanja za SAP i stjecanja certifikata za SAP konzultante Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 18.4.2011. 203.320,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Podrška održavanju FMIS sustava (SAP sustav) Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 12.5.2011. 261.970,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje (Roll out) SAP informacionog sistema za upravljanje finansijama (FMIS-a) u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.8.2011. 5.828.577,30 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Željeznice FBiH Proširenje postojećeg SAP ERP sistema u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.3.2012. 1.159.391,13 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nadogradnja SD modula u FMIS sustavu Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 25.5.2012. 78.233,20 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava SAP licenci i održavanje Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 30.8.2012. 317.623,66 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga prilagodbe HR modula Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 29.10.2012. 312.835,01 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje FMIS sistema (SAP sistema) za potrebe proizvodnih, distributivnih dijelova i Direkcje DrušvaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 22.10.2012. 734.961,80 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja SNT modula SAP ERP sistema Pregovarački B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 18.12.2012. 49.873,66 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka SAP licenci i usluge održavanja SAP licenci za potrebe JP Pregovarački B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 18.1.2013. 1.586.982,99 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje SAP sistema Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 14.10.2013 749.982,57 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Podrška održavanju FMIS sustava (SAP) sustav Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 1.10.2013. 281.639,52 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka SAP licenci i usluga održavanja SAP licenci za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 17.3.2014. 1.065.035,49 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje SAP licenci u FMIS sustavu Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.1.2014. 249.632,75 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Proširenje postojećeg SAP sustava Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 29.4.2014. 839.945,27 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Migracija i patchiranje postojećeg SAP sustava Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 27.5.2014. 632.319,83 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava usluga edukacije SAP konzultanti za računovodstveno knjigovodstvo FMIS-a Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 35.204,94 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Nabava usluga edukacije SAP konzultanti za upravljačko računovodstvo FMIS-a Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 35.204,94 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava usluga edukacije SAP konzultanti za upravljanje materijalima FMIS-a Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 28.163,95 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Nabava usluga edukacije SAP adminitratori sustava Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 24.447,87 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Proširenje postojećeg SAP sustava implementacijom funkcionalnosti upravljanja vremenom i obračuna plaća Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 27.8.2014. 646.498,00 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje SAP sistema Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 2.12.2014. 420.276,57 Službeni glasnik BiH 101/14

B4B d.o.o. Zagreb u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i implementacija softvera održavanja proizvodnih objekata (EAM sistem) u JP Elektroprivreda BiH, Podružnicama HE na Neretvi i TE Kakanj Otvoreni B4B d.o.o., B4B d.o.o. Zagreb Orašje; Hrvatska 17.3.2014. 2.427.850,00 Službeni glasnik BiH 22/14