EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka nafte, naftnih derivata, motornog ulja i auto kozmetike za potrebe Kantona Sarajevo u 2011. godini Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 186.720,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka nafte, naftnih derivata, motornog ulja i auto kozmetike za potrebe Kantona Sarajevo u 2011. godini Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 1.740,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka nafte, naftnih derivata, motornog ulja i auto kozmetike za potrebe Kantona Sarajevo u 2011. godini Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 3.145,00 Službeni glasnik BiH 13/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pogonsko gorivo za motorna vozila Direkcije Goražde Pregovarački EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 10.5.2011. 7.970,99 Službeni glasnik BiH 39/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 5.8.2011. 33.418,80 Službeni glasnik BiH 66/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka i isporuka po ovom ugovoru obuhvata isporuku nafte i naftnih derivata, za potrebe vozila iz voznog parka Kantona Sarajevo, za potrebe agregatskog postrojenja i za potrebe kotlovnice za zagrijavanje prostorija ukoliko se ukaže potreba za alternativnim načinom grijanja Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 16.4.2012. 173.746,30 Službeni glasnik BiH 31/12
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka i dostava goriva za vozila Zavoda Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 13.9.2012. 191.450,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Ugovor o nabavci i isporuci nafte, naftnih derivata, motornog ulja i auto kozmetike za potrebe Kantona Sarajevo u 2013-oj godini Otvoreni EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo 12.7.2013. 186.404,50 Službeni glasnik BiH 57/13