Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Zenica Javna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za 2011. godinu Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 96.776,20 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.1.2011. 20.448,88 Službeni glasnik BiH 9/11
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.6.2011. 67.940,93 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Kancelarijski materijal Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.9.2011. 34.810,50 Službeni glasnik BiH 88/11
Opština Zenica Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijske opreme Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2011. 86.381,06 Službeni glasnik BiH 98/11
Ministarstvo pravde BiH Sukcesivna nabavka tonera i ketridža za faks aparate, printere i kopir aparate za potrebe Ministarstva pravde BiH; Sukcesivna nabavka uredskog materijala za potrebe Ministarstva pravde BiH Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2012. 56.945,87 Službeni glasnik BiH 7/12
Grad Sarajevo - Gradska uprava Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.1.2012. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava uredskog materijala Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.7.2012. 69.584,31 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala i sitnog inventara Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 34.849,75 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Zenica Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijske opreme za potrebe opštine u 2013. Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.12.2012. 63.023,44 Službeni glasnik BiH 1/13