OICOS d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka stočne hrane i hrane za divljač Pregovarački OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.2.2011. 116.962,00 Službeni glasnik BiH 13/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: Kontejneri-bijeli bor i crni bor Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.12.2010. 16.100,00 Službeni glasnik BiH 18/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Stočna hrana Pregovarački OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.5.2011. 128.085,70 Službeni glasnik BiH 49/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sadnice smrče Pregovarački OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2011. 64.798,00 Službeni glasnik BiH 84/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: Sadnice crnog bora Pregovarački OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2011. 9.075,15 Službeni glasnik BiH 84/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Nabavka stočne hrane Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2012. 128.633,95 Službeni glasnik BiH 17/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Stočna hrana Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.1.2013. 175.226,80 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka stočne hrane Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.5.2013. 117.650,00 Službeni glasnik BiH 38/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sadnica smrče (2+2), Sadnica smrče (2+0) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 35.389,12 Službeni glasnik BiH 89/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sadnica smrče (2+2) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 30.389,12 Službeni glasnik BiH 89/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: Sadnica smrče (2+2) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 30.389,76 Službeni glasnik BiH 89/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 4: Sadnica bijelog bora (2+0) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 13.800,00 Službeni glasnik BiH 89/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 5: Sadnice bijelog bora (2+0) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 13.800,00 Službeni glasnik BiH 89/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 6: Sadnice crnog bora (2+0) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 13.708,00 Službeni glasnik BiH 89/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 7: Kontejneri-bijeli bor (0+2) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 6.150,00 Službeni glasnik BiH 2/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 8: Kontejneri-crni bor (0+2) Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2013. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 2/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Stočna hrana-sijeno Pregovarački OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2013. 22.407,72 Službeni glasnik BiH 2/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 1: Sadni materijal-smrča (Picea abies) uzrast 2+2: ŠVGP Bistričko Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2014. 15.050,00 Službeni glasnik BiH 94/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 4: Sadni materijal-smrča (Picea abies) uzrast 2+2: ŠGP Trnovsko Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2014. 21.700,00 Službeni glasnik BiH 94/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 5: Sadni materijal-bijeli bor (Pinus silvestris) uzrast 2+0:sva područja Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 3: Sadni materijal - smrča (Picea abies) uzrast 2+2:ŠGP Igmansko Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2014. 19.250,00 Službeni glasnik BiH 98/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 6: Sadni materijal - crni bro (Pinus nigra) uzrast 2+0:sva područja Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 98/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Stočna hrana Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Ilidža 11.3.2015. 110.276,33 SG 24/15