STANIŠIĆ d.o.o. Previja

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Nabavka konja za vuču Pregovarački STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 3.2.2011. 52.800,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Šiša Palež, odjel 32 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 1.7.2011. 83.114,04 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Mulež-Ljubinska planina, odjel 42 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 17.1.2011. 20.888,77 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bobija-Ribnik, odjel 43 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 17.1.2011. 94.735,39 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Dimitor, odjel 1 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 24.2.2011. 32.691,80 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bibija-Ribnik, odjel 27 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 24.2.2011. 160.951,58 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bibija-Ribnik, odjel 78 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 24.2.2011. 107.766,30 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na izgradnji i rekonstrukciji traktorskih vlaka i stovarišta: Dimitor, odjel 1 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 24.2.2011. 8.855,90 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Vranovina-Osoje, odjel 73/1 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 7.9.2011. 94.241,18 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Dimitor-Osoje, odjel 2 Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 7.9.2011. 56.767,86 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka konja za vuču Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 17.1.2012. 124.920,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 15.2.2013. 76.000,39 Službeni glasnik BiH 14/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 21.2.2013. 122.176,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 21.2.2013. 69.171,44 Službeni glasnik BiH 16/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 23.5.2013. 26.322,04 Službeni glasnik BiH 57/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 23.5.2013. 102.793,04 Službeni glasnik BiH 57/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 23.5.2013. 3.568,09 Službeni glasnik BiH 57/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova na poslovima iskorištavanja šuma Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 12.7.2013. 60.241,79 Službeni glasnik BiH 59/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova na poslovima iskorištavanja šuma Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 12.7.2013. 74.453,31 Službeni glasnik BiH 59/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 1.11.2013. 58.056,85 Službeni glasnik BiH 89/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada, izvoz i iznos šds u odjelu 29 PJ Dimitor ŠG Ribnik Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 7.2.2014. 71.342,77 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 68PJ Bobija Ribnik ŠG Ribnik Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 19.2.2014. 118.492,96 Službeni glasnik BiH 30/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 14 PJ Šiša Palež ŠG Ribnik Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 19.2.2014. 93.093,25 Službeni glasnik BiH 30/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 29.4.2014. 177.956,31 Službeni glasnik BiH 43/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 83 PJ Potoci Resanovača ŠG Ribnik Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 6.6.2014. 218.042,78 Službeni glasnik BiH 75/14