Consider d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Defektaža bubnja i reduktora i sanacija bubnja Pregovarački Consider d.o.o. Vareš 15.12.2015. 25.963,60 SG 97/15