ERKOND d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka 17 (sedamnaest) novih klima uređaja i usluge njihovog transporta, instalacije, podešavanja, testiranja i puštanje u rad na lokacijama postojećih baznih stanica BH Telecoma i usluge demontaže postojećih klima uređaja, te njihov transport do skladišta BH Telecom-a Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 17.12.2010. 99.450,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Nabavka i ugradnja sistema grijanja, hlađenja i ventilacije sale u upravnoj zgradi Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 14.12.2010. 49.986,00 Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka klima uređaja Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 24.11.2010. 25.500,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i montaža profesionalnih klima uređaja na čvornim lokacijama (20 čvornih lokacija) - Vlasenica-Konjević Polje, Žepče-Martinski Vis, Sanski Most-Sjenokos, Kladanj-Bratilo, Živinice-Đurđevik, Bijeljina-Janja, Lopare-Podgora, Bosanska Krupa-Kobiljnjak, Bihać-Ljutoč, Banja Luka-Toplana, Nevesinje-Crgovo, Nevesinje-Gola Bukvica, Čapljina-Šatorova Gomila, Kostajnica-Dobrljin, Gradačac-Humke, Lukavac-Smajići, Posušje-Radovanj, Livno-Ivovik, Banja Luka-Jelšingrad, Gradiška-Nova Topola Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 6.6.2011. 148.800,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i montaža klima ormara za preciznu klimatizaciju u server salama: TES, AXE, Internet TKC-a Mostar Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 16.9.2011. 159.526,25 Službeni glasnik BiH 78/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka 35 (tridesetpet) novih klima uređaja i usluge njihovog transporta, instalacije, podešavanja, testiranja i puštanja u rad transporta, instalacije, podešavanja, testiranja i puštanje u rad Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 23.1.2012. 222.670,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Predmet ugovora je nabava i montaža profesionalnih klima uređaja za čvorne lokacije za čvorne lokacije (10 lokacija): Mostar - Bolnica, Mostar - Mostarka, Nova Bila - Gradac, ostar - Pometenik, Posušje - Radovanj, Široki Brijeg - Centar, Vitez - Vidovići, Nova Topola - Silos, Novi Travnik - Centar i Prozor - Makljen Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 13.2.2012. 97.890,00 Službeni glasnik BiH 15/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Klima uređaji Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 20.12.2011. 74.550,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i montaža profesionalnih klima uređaja za čvorne lokacije (10 lokacija): Jajce Ćusine, Kakanj Kraljeva Sutjeska, Kakanj Turbići, Kotor Varoš Grad, Posušje Plejin Vrh, Sarajevo Čolina Kapa, Sarajevo Hotel Art (Evropa), Sarajevo Hum, Sarajevo UPI, Sarajevo Vogošća VW Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 24.8.2012. 89.600,00 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Klima uređaji Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 30.5.2013. 107.500,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava klima specijalne namjene za preciznu klimatizaciju Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 16.5.2014. 62.100,00 Službeni glasnik BiH 41/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Klima uređaji za kontejnere Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 17.11.2014. 87.975,00 Službeni glasnik BiH 92/14