Intrade Pharm d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Grupa 1: Lijekovi sa esencijalne liste Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 802,62 Službeni glasnik BiH 13/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kontrastnih sredstava za potrebe OJ Klinika za radiologiju KCUS-a Pregovarački Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.8.2011. 628.196,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 198: Enalapril+Hidroklorotiazid tabl.(20+25mg) Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Joheksol fl. 300mgJ/ml 50ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 444.375,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Joheksol fl. 350mgJ/ml 50ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 424.125,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Gadodiamid fl. 0,5mmol/ml 20ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 575.625,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Jodiksanol fl. 320mgJ/ml 50ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 111.375,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Jodiksanol fl. 320mgJ/ml 100ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 709.275,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Nabavka kontrastnog sredstva Joheksol 350 mgJ/ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 18.060,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4- Nabavka kontrastnih sredstava: JOHEKSOL Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 27.1.2014. 78.023,81 Službeni glasnik BiH 12/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radiofarmaceutik 18 FDG Fludeoxyglucosum za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu Pregovarački Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 24.2.2014. 25.599,40 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radiofarmaceutik 18FDG - Fludeoxyglucosum za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu KCUS-a Pregovarački Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 10.3.2014. 396.790,70 Službeni glasnik BiH 43/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 32: Inzulin humani brzog djelovanja 100i.j/ml.3 ml.x5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 8.271,80 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 37: Inzulin srednje brzog djelovanja sa brzim postizanem efekta inzulin humani miješani 100 i.ij/ml. 3 ml. x5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 8.271,80 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 39: Inzulin i analozi sa dugim djelovanjem - inzulin glargin 100 i.j/ml 3 mlx5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 5.250,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 41: Inzulin glulisin 100 i.j./ml 3 mlx5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 335,05 Službeni glasnik BiH 68/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8- Etopozid Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 12.190,00 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9- Etopozid Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 145.066,67 SG 10/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 149- Joheksol fl. 300mgJ/ml 50ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 12.1.2015. 711.000,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 150- Joheksol fl. 350mgJ/ml 50ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 12.1.2015. 522.000,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 151- Jodiksanol fl. 320mgJ/ml 50ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 12.1.2015. 19.800,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 152- Jodiksanol fl. 320 mgJ/ml 100 ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 12.1.2015. 386.000,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 154- Gadodiamid fl. 0,5mmol/ml 20ml Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 12.1.2015. 614.000,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- (IN VIVO dijagostika) Radiofarmaceutici 99mTc-a Tc-generator, kitovi za eluiranje, pripadajući kontejner olovni sa prozorom od olovnog stakla Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 7.1.2015. 312.602,56 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- (IN VIVO dijagnostika) Kapsule I131 (za terapiju) Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 7.1.2015. 901.810,70 SG 24/15

Intrade Pharm d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: A 10 Inzulini i inzulinski analozi Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 1.9.2010., 3.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11