BORO TERM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Doboj Lot 1- Uređenje do građevinske parcele označene kao k.č.5679/158 KO Doboj - Radovi na grijanju Otvoreni BORO TERM d.o.o. Doboj 26.11.2015. 2.239,00 SG 95/15