BURGIĆ-PROM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Lot 4: Lista naftnih derivata i potrošne robe za motorna vozila (za LOT 4 u obzir dolaze ponuđači sa područja općina Tešanj, Doboj Jug i Usora) Otvoreni BURGIĆ-PROM d.o.o. Lukavac 25.8.2010. 11.613,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni BURGIĆ-PROM d.o.o. Lukavac 7.3.2013. 2.719,65 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 16: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni BURGIĆ-PROM d.o.o. Lukavac 7.3.2013. 3.487,18 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Kartoni Otvoreni BURGIĆ-PROM d.o.o. Lukavac 16.7.2014. 5.007,52 Službeni glasnik BiH 85/14