Mediline d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Isporuka EMING aparata 5 kanalni Otvoreni Mediline d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 69.462,90 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski Mediline d.o.o. Sarajevo 28.481,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje aparata Carl Zeiss na Klinici za neurohirurgiju Pregovarački Mediline d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 18.588,65 Službeni glasnik BiH 38/12
Dom zdravlja Zenica Lot 2- Nabavka digitalnog transkranijalnog Color Doppler uređaja Otvoreni Mediline d.o.o. Sarajevo 23.11.2015. 42.312,00 SG 91/15